Startsidan  ▸  Texter  ▸  Teknikblogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Fastnat i fegheten

2011-08-27

Retoriken när man diskuterar alternativmedicin är absolut skoningslös. Att acceptera homeopati som ett alternativ, betraktas som att man tydligt tar ställning för homeopati, och att man ger acceptans åt någon som inte förtjänar det. Det är en retorik som inte skiljer sig ett smack från George W. Bushs uttalande ”är du inte med oss, är du emot oss”. Att kritisera homeopati är berättigat om man tittar på det faktum att det i bästa fall kan fungera som en placebo. Det finns ingen annan bevisad effekt än placeboeffekten, och homeopatin bygger på premisser som inte bara är grundlösa utan orimliga. Homeopatin skördar dödsfall, främst när patienter som behöver riktigt vård väljer homeopatisk vård, men skadan av homeopatin är försvinnande liten i jämförelse.

Bevekelsegrunden för att bekämpa homeopati ligger i mycket i skeptikerrörelsens grupptänk, som är så pass stark att man både slutat försöka upprätthålla någon form av intellektuell hederlighet eller rimliga proportioner när man värderar vad som verkligen behöver bemötas. Jag har kritiserat den svenska skeptikerrörelsen för detta förr, och insinuerade då lite elakt att även vilka vidskepelser som skeptikerna själva besitter, också är en faktor när man väljer huruvida det är acceptabelt att kritisera. Kristendomen är ett bra exempel. En medlem i VoF skrev på deras forum att det är så många som tror på Gud men så få som tror på homeopati som förklaring till att man hellre angriper homeopati, vilket är en uppfattning jag delar.

Som alltid måste jag påpeka att jag inte kräver att alla skeptikerföreningar ska angripa alla vidskepelser – Föreningen Vetenskap och Folkbildning gör över lag ett bra jobb med att vara kritiska mot pseudovetenskapliga företeelser. Den specifika föreningens inriktning kan inte användas som förklaring till rörelsens generella inriktning. Den som tror att det finns intellektuella motiv bakom vad rörelsen i stort är eller inte är skeptisk till, kommer kanske fokusen på LHCF eller homeopati och förlåtelsen mot religiös tro, att verka väldigt märklig. Religiösa institutioner är nämligen väldigt mycket mer problematiska än t.ex. Vidarkliniken. T.ex. är katolska kyrkan en organisation som skyddar brottslingar och lobbar mot användandet av kondom. Religiösa föreställningar är nämligen väldigt mycket mer problematiska än föreställningen att vatten har ett minne, med tanke på vilka idéer som normaliseras i grupper av troende och vilka vansinnesdåd som begås på grund av religiös tro.

Ändå, hanterandet av homeopati som något som man inte kan respektera alls, för att undvika att ge en acceptans som disciplinen inte förtjänar, står inte riktigt i relation till hur man hanterar kristen tro, som då borde vara ännu strängare (av anledningarna jag nyss gav). Men så är det inte. Där nöjer man sig med att inte hålla med om att gudar finns, och därefter går man vidare. Bakom sig lämnar man skattefinansierad misär. Hade intellektuell hederlighet varit en faktor, skulle rörelsen se helt annorlunda ut.

Kategorier: Alternativmedicin

2 svar till “Fastnat i fegheten”

  1. Peter Illi skriver:

    Jag är benägen att hålla med. VoF tenderar att ha sina "favoritobjekt" och inte alltför sällan är de också i hög grad bundna till olika nyckelpersoner i föreningen. Tyvärr gör det att föreningen saknar den breda ansats jag tycker mig se i Storbritannien och USA. Men man kanske får komma ihåg att VoF inte gör anspråk på att vara en skeptikerförening, utan en förening som tar ton enbart där man anser att något som inte är vetenskap påstås vara det. Det gör att föreningen är väktare snarare än aktivister, passiva snarare än aktiva; att vänta på att något händer i stället för att se till att något händer ligger liksom i deras verksamhetsbeskrivnings natur. De är liksom inte drivna intellektuella som försöker flytta fram positionerna för en idétradition utan mer Caligula-magistrar som smyger runt med pekpinnar och väntar på att någon ska göra något tokigt. Men man är dessutom extremt noga med att försöka framstå som trevliga och snälla, en konfrontationsrädsla som gör att man ibland silar mygg och sväljer kameler. Homeopati är tryggt att attackera men religion – den enskilda faktor som utarmar det aktiva intellektet och dess kritiska förmåga mer än någon annan faktor – befattar man sig inte med. Men det är ju så enkelt för dem – religion gör ju inga vetenskapliga anspråk på områden som intresserar nyckelpersonerna. Kreationism slinker med till nöds men gudstro befattar man sig inte med.

  2. Anders Hesselbom skriver:

    Utan att säga att det du säger är korrekt eller inte, så uppfattar även jag detta resonemang från föreningens medlemmar. Jag håller med.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips