Startsidan  ▸  Texter  ▸  Blogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Är jorden platt?

2017-06-06

Om jag känner mina läsare rätt så predikar detta inlägg för kören, men detta är tydligen en grej. När jag gick i diskussion med en plattjordare första gången så visste jag inte att de fanns på riktigt. Min enda kunskap på ämnet var att man förr, innan man hade någon planetteori att förhålla sig till, ansåg att jorden var platt. Platt som en skiva. Jag minns faktiskt att jag under mellanstadiets religionsundervisning i skolan, funderade på varför denna skiva påstods bäras upp av elefanter eller sköldpaddor, då dessa förmodligen i sin tur behövde något att stå på. Och om det fanns något för dem att stå på, varför inte ge djuren ledigt, och ställa jorden på detta ting?

Elefanterna måste stå på något. Sköldpaddor? Och vad står de på? Planetteorin löser detta rekursiva problem genom tanken att det vi uppfattar som ner, egentligen är massans centrum.

Om man förstorar en sfär tillräckligt mycket, så kommer kurvan som utgör ytan att likna en plan yta. Och eftersom planeten vi står på är större än illustrationen ovan, så borde ytan se mer platt ut. Men inte helt.

Man kunde kanske tro att planetteorin är så starkt fäste att den inte är föremål för diskussion, men det finns en grupp människor som på allvar hävdar att jorden är platt, som en skiva. Det finns en teori om hur kartbilden egentligen ser ut, och det tycks råda nästan konsensus bland pannkaksfolket att kartan är korrekt. Sydpolen anses vara en yttre isvägg som omger hela världen (bilden kommer från https://aplanetruth.info/23-why-was-nasa-created/flat-earth-images/).
Andra modeller förekommer dock, men de flesta verkar anse att sydpolen är en godtycklig punkt längs med denna vägg. Bilden ovan presenterar solen som ett objekt som cirkulerar ovanför kartan, men jag upplever att de flesta anser att jordplattan är täckt av en kupol.
Notera att avståndet mellan den Afrikanska kontinenten och Australien eller Sydamerika är enormt. I verkligheten är det är det 1300 mil mellan Afrika och Sydamerika och 770 mil mellan Afrika och Australien (A i bilden nedan), vilket kan jämföras med avståndet mellan Sverige och Thailand (B i bilden nedan), trots att Sverige och Thailand ligger betydligt närmre varandra på kartan ovan. Dessa sträckor är märkta A och B på bilden nedan.
Som alltid väcker pseudovetenskap fler frågor än vad det besvarar, vilket vi ofta ser hos biologiskeptiker. Om evolutionsteorin inte stämmer och vi är skapade av Gud, varifrån kommer Gud? Om han har funnits föralltid, varför levde han en evighet innan han ens kom på tanken att skapa människan?
Är det inte ytterst intressant att fundera på hur Universum antas fungera om jorden vore platt? Vem byggde kupolen, och vad finns utanför den? Och hur kunde planetteorin få ett sådant starkt fäste i jämförelse med den (påstått) korrekta världsbilden? Jag menar, hur kan vetenskapen med sina konspirationsteorier, dölja den observerbara sanningen för miljarder människor?
Bland pannkaksfolket pratas om ett enormt hav bortom den isvägg som sydpolen utgör. Antichtone. Bortom Antichtone finns länder med enorma rikedomar, naturresurser och (vad vi trodde) utdöda djur som mammutar och grottbjörnar. Som debattvillig skeptiker tycker jag mig känna igen resonemanget.
Först har vi brottet mot Ockhams rakkniv. Om vi vill veta vem som skapade människan, och förmodar en grundlös övernaturlig agent, så har vi förflyttat problemet, inte löst det, och introducerat en ny obevisad hypotes. Om vi vill veta vad som finns bortom sydpolens is, och förmodar ett hav och en förhistorisk värld, så har vi förflyttat problemet, och introducerat en ny obevisad hypotes. Är denna förhistoriska värld oändlig?
Om så, hur vet vi det? Om den förhistoriska världen inte är det, förpassas vi tillbaka till frågan: Vad finns bortom isen? Planetteorin har täckning för detta. Bortom vår planet finns rymd innehållande olika strukturer såsom andra solsystem och andra galaxer. Vad som finns bortom detta antas vara både okänt och inget eller annat, och fortfarande öppet för diskussion. Ingen vetenskapsman i sitt fulla förstånd försöker använda frånvaron av kunskap som en chans att plantera in varken gudomliga väsen eller mammutar – likheterna mellan religiös pseudovetenskap och plattjordshypotes är slående.
Jag frågade en pannkaksmänniska på Twitter om varför man inte ser land på andra sidan havet när man står vid stranden av ett halvmils brett sund. Han sa att man skulle ta sig högre upp och skaffa sig bättre utrustning. Båda tipsen kräver sitt ifrågasättande. Att ta sig högre upp är inte relevant om jorden är platt, eftersom det är en rund jords horisont man vill undvika för att se långt.
Att det krävs bättre utrusning för fem kilometers sikt på land, när ett containerfartyg på vattnet är fullt synligt från ett flygplan på tio kilometers höjd, är också mycket märkligt.
Slutligen vill jag kommentera gravitationen. Om vi antar att gravitation är kraften som drar materia mot materia, så får man anta att stora strukturer kollapsar till klot.
Och när de ännu inte hänt, skulle konceptet ner bli mer skevt ju längre från kroppens mitt man kommer.
Det finns alltså ännu inga skäl att ge efter för hypotesen att jorden är platt, så som anges i Job och Uppenbarelseboken.

Uppdatering 2017-11-22: Mad Mike ska bevisa att jorden är platt!

Kategorier: Pannkaksfolket, Pseudovetenskap

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips