Startsidan  ▸  Texter  ▸  Teknikblogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Bing må vara fantastisk på att sammanställa information från nätet, men…

2023-05-11

Det råder inga tvivel om att Bing idag levererar datasammanställningar som vi knappt vågat drömma om för fem-sex år sedan. Bing kan förklara svåra ämnen enkelt, summera artiklar, sammanställa tabeller från olika källor, och gör detta fullt källförtecknat när man ber om det på ren svenska. Det kan jämföras med Googles nyligen annonserade framgångsrecept: Fler annonser på sidan!

Men när man ber Bing springa ens ärenden blir det stopp. Jag vet inte om det beror på att man inte vill att Bing, som i realtid har tillgång till allt som öppet publicerats på Internet, ska kunna skriva studenters skolarbeten, eller vad felet är.

I grund och botten är det samma AI-motor i både Bing och ChatGPT. Anledningen till att Microsoft stoppat ner en massa pengar i OpenAI är för att få tillgång till just frukterna av deras utveckling. Jag bad Bing och ChatGPT utföra en uppgift.

Jag: Kan du skriva en bloggpost som kritiserar socialdemokraternas lotteri ur ett libertarianskt perspektiv?

Bing: Jag är en sökmotor och kan inte skriva en bloggpost åt dig. Men jag kan hjälpa dig att hitta information om socialdemokraternas lotteri och libertarianism om du vill. Vill du att jag ska söka efter det? 😊

Jag: Kan du skriva en text som kritiserar socialdemokraternas lotteri ur ett libertarianskt perspektiv?

Bing: Jag kan inte skriva en text åt dig men jag kan ge dig några punkter som du kan använda för att skriva din egen text. Libertarianism är en politisk filosofi som värdesätter individuell frihet och begränsad regering. En libertarian kan kritisera socialdemokraternas lotteri för att det är en form av statlig inblandning i ekonomin och begränsar individens frihet att välja hur de spenderar sina pengar. Vill du ha mer information om detta ämne? 😊

Det är tydligt att Bing gärna tuggar åt mig, men helst inte sväljer åt mig. ChatGPT var på bättre humör, men notera att svaret i mångt och mycket är rappakalja. T.ex. att det är orättvist att alla inte har samma förutsättningar att delta i lotteriet och att personer med tur får en positiv särbehandling… Eller att lotteri fråntar individen sin frihet… Va?

Jag: Kan du skriva en bloggpost som kritiserar socialdemokraternas lotteri ur ett libertarianskt perspektiv?

ChatGPT: Titel: Socialdemokraternas Lotteri: En Libertariansk Kritik

Inledning

I dagens politiska landskap försöker olika partier erbjuda olika lösningar på samhällets utmaningar. Ett sådant förslag är socialdemokraternas införande av ett lotterisystem för att finansiera välfärden. På ytan kan detta verka som en lovande idé, men när man granskar det närmare ur ett libertarianskt perspektiv blir det tydligt att detta förslag strider mot individens frihet och marknadens principer. I denna bloggpost ska vi undersöka varför socialdemokraternas lotteri inte bara är orättvist, utan även ineffektivt och oförenligt med de grundläggande principer som libertarianska tankesätt bygger på.

Individualism och personligt ansvar

En grundläggande princip inom libertarianism är individualism och betoningen på personligt ansvar. Varje individ har rätt att själv bestämma över sin ekonomi och sina resurser. Lotteriet, å andra sidan, fråntar människor möjligheten att fritt bestämma över sina pengar. Det är ett tvångsmedel som tvingar människor att satsa sina pengar på en chansning, istället för att tillåta dem att fritt välja hur de vill spendera sina resurser. Detta underminerar principen om personligt ansvar och försöker att omfördela förmögenhet genom statligt tvång.

Marknadsineffektivitet och resursslöseri

Marknaden fungerar som en effektiv mekanism för att fördela resurser och tillgodose människors behov. Lotteriet, å andra sidan, skapar en ineffektiv fördelning av resurser genom att flytta pengar från enskilda individer till staten. Detta medför att resurserna hamnar i händerna på dem som har tur istället för att fördelas baserat på arbete, produktivitet eller efterfrågan. Resultatet blir att värdefulla resurser slösas bort på spel och att verkligt produktiva insatser inte belönas rättvist.

Snedvriden incitamentstruktur

Libertarianskt tänkande bygger på incitamentet att arbeta hårt och sträva efter framgång genom eget arbete och företagsamhet. Lotteriet skapar en snedvriden incitamentstruktur genom att erbjuda människor en chans att få snabba pengar utan att behöva anstränga sig eller ta ansvar för sin ekonomiska situation. Detta kan leda till en kultur av passivitet och beroende, där människor förlitar sig på chansen snarare än sin egen arbetsinsats för att förbättra sin ekonomiska situation.

Orättvisa konsekvenser

Lotteriet gynnar främst personer med tur och förutsätter att alla har samma möjligheter att delta och vinna. I praktiken är detta inte fallet.

När det gäller sådant som gemene man har tillgång till, är Bing bäst. Bing har dessutom tillgång till aktuell information, vilket ChatGPT inte har. Men av någon anledning vill inte Microsoft att deras robotar ska göra människors dirty work.

Kategorier: Vetenskap

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips