Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist. Författare till bok om C64 och senbliven lantis. Röstar pirat.

Startsidan > Texter > Blogg

Kategori: Vetenskap

Varför läser svensken sämre och sämre?
2023-05-20

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) är en internationell undersökning som tittar på läsförmågan hos 9-10 åringar. Undersökningen har genomförts vart femte år sedan 2001, och idag kan vi utläsa från resultatet år 2021 att svenska [...]

Lita inte på AI-experter
2023-05-13

Vi har levt så länge med artificiell intelligens (AI) nu att vi kan konstatera att viljan att uttala sig om AI och förmågan att uttala sig om AI helt saknar korrelation, kausal eller ej. Förmågan att förstå strukturerad data, och dra slutsatser f [...]

Bing må vara fantastisk på att sammanställa information från nätet, men…
2023-05-11

Det råder inga tvivel om att Bing idag levererar datasammanställningar som vi knappt vågat drömma om för fem-sex år sedan. Bing kan förklara svåra ämnen enkelt, summera artiklar, sammanställa tabeller från olika källor, och gör detta fullt källförte [...]

Oviktig vetenskap behöver inte vara korrekt
2023-04-29

Problemet med modern vetenskap är att den är alldeles för flexibel. Jag förstår att det är så, men jag tycker inte om det. Tänk dig att du är säker på din sak, du "vet" att något förhåller sig på ett visst sätt, och du kommer över data som stärker d [...]

Hur förhåller sig kommunalskatten till andel med utländsk bakgrund?
2023-01-01

Jag har kontrollerat skattesats för 2023 (Ekonomifakta) och andel utrikes födda (2021, SCB) för Sveriges samtliga 290 kommuner. Om man kallar de 145 kommuner med lägst skatt för A, och de 145 med högst skatt för B, och dessutom kallar de 145 med lägs [...]

Är vetenskapen agnostisk?
2022-10-26

Förra utrikesministerns man, Mats Erikson, låter hälsa att Storbritannien nu äntligen (?) fått en troende (?) hindu som premiärminister, vilket föranledde frågan om vad vetenskapen säger om religiös tro?Det ärliga svaret är att vetenskap och religion [...]

Några frågor om ”mänsklig evolution” del 3
2022-08-04

Jag har fått replik från Simon igen. Denna gång väljer jag att summera hans poänger efter bästa förmåga, istället för att citera honom. Frågan handlar alltså om evolution eller skapelse, vilket framgår av första delen i denna ordväxling, och nu börja [...]

Några frågor om ”mänsklig evolution” del 2
2022-07-24

Replikskiftet inleddes här, och fortsätter nedan.Simon:1. Finns det något sätt att helt bekräfta fyndens legitimitet? Du säger att de är äkta, men har du personligen någon empirisk metod för att ta reda på detta, eller litar du endast på panteologern [...]

Några frågor om ”mänsklig evolution”
2022-07-21

Det blir mer och mer sällan som jag får e-post från personer som vill kontrollera att det där med evolution verkligen är en grej, trots pastorernas bedyrande om motsatsen. Men nu har det hänt igen. Ibland känner man från början att frågorna inte är g [...]

Är vi fortfarande skapade i vår nuvarande form på planet Dagen?
2022-05-20

Ibland är tidningen Dagen riktigt roliga. Under rubriken "Skolan ska lära eleverna kritiskt tänkande - även gällande evolutionsteorin" skriver Frida Park om "fördomen" att vetenskap och tro inte går att förena. Ja, Frida Park, varför skulle grundlös [...]

Logiska gudsbevis
2022-03-02

Ett logiskt bevis kan göra ett falskt påstående, men ändå vara helt korrekt. Även om slutsatsen följer från premisserna, så kan slutsatsen övertolkas, premisserna i sig själva innehålla grundlösa antaganden, och så vidare. Så även om det som bevisas [...]

Kärlekens mysterium kan inte förklaras med gud
2022-02-19

Jehovas Vittnen är ute på rekryteringsuppdrag igen, denna gång via telefon. Den trevliga dam som ringde mig frågade om jag hade funderat på gud och livet efter döden, vilket jag förklarade att jag lagt en hel del tid på i mina dagar, och att jag nu l [...]

Korrelation och kausalitet
2021-10-14

Det här med korrelation och kausalitet är ganska enkelt, men många gör fel på grund av att logik är svårt. Exemplet som många har lärt sig, förklarar att en korrelation inte nödvändigtvis är kausal: Drunkningsolyckor korrelerar med glassförsäljn [...]

Då var det dags att tugga i sig kulturelitens bild av biologi
2021-08-13

Ett drygt år har passerat sedan Annika Strandhäll opponerade sig med kraftuttryck som "skitsnack", "skämmas" och "otroligt pinsamt", mot en skillnad mellan män och kvinnors sexualitet enligt teorin om sexual economics. Det som upprörde henne var det [...]

UFO:n är inte utomjordingar
2021-07-12

UFO:n är tyvärr inte utomjordiskt intelligent liv som besöker oss från fjärran solsystem. De två stora hindren som står i vägen för interstellära besök är avstånd och tid: Var finns intelligent liv och när finns det intelligent liv?Avstånden orsakar [...]

Ny forskning om den nya rasismen är publicerad
2021-06-19

Statligt finansierad forskning har ringat in en ny samhällsfiende, nämligen kulturrasisten. Rasism definieras som "en ideologi baserad på olika, men samtidigt besläktade, grundantaganden om människor utifrån biologiska faktorer", men det är inte dett [...]

Podcasten God Ton påminner oss om konspirationstroendes sätt att resonera
2021-06-12

Även podcasten God Ton har pratat om Washingtons dokumenterade UFO-fenomen med ingen mindre än experten Clas Svahn. Programmet är bra, men jag redan visste sedan tidigare att programledaren Per Lindgren tror att det är rymdvarelser från andra solsyst [...]

Det är inte rymdvarelser som besöker oss
2021-06-04

De UFO:n som USA har dokumenterat är inte utomjordingar. Vissa av dem har en av flera tänkbara naturliga förklaringar, andra är av helt okänd natur, men ingen är interstellära resenärer på besök på jorden, oavsett vad experterna säger. Här är blott n [...]

I frågan om gud: Var ligger bevisbördan?
2020-11-28

Påståendet "jag tror på gud" är inte förknippat med någon bevisbörda - man vet ju själv om man tror på gud eller inte. Men det går ju såklart ändå att diskutera vad som ligger bakom ändå. Om någon påstår att gud finns, eller att han finner skäl att t [...]

Hårdare straff, kriminalitet och integration
2020-09-16

Jerzy Sarnecki skriver att hårdare straff rent av kan öka brottsligheten, och att han har stöd för det i "en rad studier från både Sverige och andra länder". Bara två år senare kan vi läsa att professorn nu slår fast att resoluta insatser krävs, [...]

Kategoriska uttalanden om vad datorer kan och inte kan bygger ofta på okunskap
2020-07-08

Ibland hör man folk uttala sig vad datorer kan göra, antingen för att beskriva hur man ser på mjukvara eller för att göra en liknelse. Nu senast hörde jag Myra Åhbeck Öhrman berätta att datorer bara gör det man säger åt dem att göra. När hon berättar [...]

Albert Einsteins relativitetsteori syftade inte till att ge gud äran för skapelsen
2020-06-21

Jag har haft ett meningsutbyte med en anonym kristen person om mirakel i Nerikes Allehanda. Tidningen gav honom sista ordet (11/6), men jag vill ändå bemöta tre påståenden som görs i texten (mitt svar publicerades 24/6) eftersom jag tror att des [...]

”Ingen har alla svar”?
2020-05-24

Idag (24/5) skrev signaturen "Ingen har alla svar och allt är inte sakligt" ett svar till Shilan Hassans kritik i Nerikes Allehanda mot Mirakel-skylten som pryder Vasatorget i Örebro. Jag har skickat in ett svar till tidningen, som vanligt med begrän [...]

Kristen kritik mot finjusteringsargumentet
2020-05-18

Sanningshaltens påstådda påverkan av kravet på medhåll
2020-05-06

Jag gillar verkligen inte Facebook, men av olika skäl har jag ett konto. Någon på Facebook har lagt in mig i en grupp som hånar religiösas förmåga att rationalisera och argumentera för sin gudstro, som heter Religiösa säger så roliga saker - ett namn [...]

Varför blir datorer mer och mer pålitliga jämfört med experter?
2020-04-01

Vi behöver inte backa många år för att hitta forskare som anser att ett parti schack är något som kräver egenskaper som endast människan har, men idag vet vi att datorer lämpar sig ganska väl för den uppgiften. Sedan dess har tilltron till datorers f [...]

Vad kan vi lära oss om svensken av corona-epidemin?
2020-03-29

När det kommer till vikten av självförverkligande är Sverige världens mest extrema land, tätt följt av de andra nordiska länderna. Observationer i samband med coronavirusets spridning säger mig också att vi gillar myndigheter som pekar med hela hande [...]

Tre skäl att acceptera religion
2020-02-09

En av anledningarna till att religion är så farligt är att religiösa idéer är omgivna av vita riddare som försvara både idéernas bärare och idéerna själva från kritik. Det skapar exakt det klimat som krävs för att medborgare ska kunna se mellan fingr [...]

Skolan bör inte digitaliseras så som det görs idag
2019-08-20

Inom skolvärlden blir man, mer än någon annan stans, utsatt för lekmäns tyckande och gissande. Jag förstår självklart att det skapar irritation, men det har sina skäl: Alla har gått i skolan och har således en personlig bild, hur subjektiv den än må [...]

Leder ”Darwins läror” till nazism?
2019-08-01

I dagens Nerikes Allehanda nämndes det i en debattartikel att darwinismen "befrämjar elimineringen av svagare individer för att stärka den egna starka rasen". Jag har skickat in ett kort svar i egenskap av ordförande för Humanisterna i Örebro, och hä [...]

Kommer datorer någonsin få ett medvetande?
2019-07-14

Nu när datorers eventuella medvetande härjar som bäst mellan dem som säger att de aldrig kommer att få något och att vi har ett överhängande hot om att datorer ska bli medvetna och ta över jorden, tänkte jag försöka reda ut lite begrepp utifrån min b [...]

Efter ytterligare en hyllning vill jag berätta varför jag avstår
2019-04-28

Jag tycker av flera skäl egentligen inte om att man driver en fråga genom en personkult. Det är effektivt att hänga upp en fråga på en symbol och peka på den symbolen, och det är ineffektivt att sälja en fråga blott på tekniska argument, så därför an [...]

Value tuples i C# 7.3
2019-03-17

En av många anledningar till att jag älskar C#: Språkligt stöd för value tuples!

I stort delar jag Emma Frans syn på religion, men…
2019-02-19

Jag betalar min medlemsavgift till Vetenskap och Folkbildning (VoF), men jag är sällan speciellt imponerad av det som sägs när religion kommer på tal. Här om dagen gav dr. Emma Frans, utnämnd till Årets folkbildare år 2017 av VoF, sin syn på frågan m [...]

Både Magda Gad och Hans Rosling sticker ut i synen på kunskap
2019-01-05

För att över huvudet taget kunna uttala sig om världen idag, måste man åtminstone ha grundläggande kunskap om matematik och vetenskap, vilket långt ifrån alla har. Något alla däremot faktiskt kan göra, är att gå till sig själv och ställa ett påståend [...]

Pathfinding i terräng
2019-01-04

A* (A-star) är en snabb pathfinder-algoritm som kan användas i t.ex. strategispel för att hitta vägar genom labyrinter eller terräng. Christoph Husse publicerade 2010 en briljant implementation i C# som tillåter egna kriterier, definierade i en solve [...]

Hold-and-modify compression
2018-12-25

A photograph usually requires 24 bits (3 bytes) per pixel. One strategy for reducing memory is to reduce the number of bits used to describe the color of each pixel, but that also reduces the number of possible colors that the format can display. A h [...]

Finjusteringsargumentet
2018-12-12

I egenskap av ordförande för Humanisterna Örebro får jag med jämna mellanrum förmånen att åka runt på skolor, antingen för att föreläsa om sekulärhumanism eller för att svara på frågor i religionsundervisningen om hur det är att vara ateist. Många av [...]

God utan Gud?
2018-07-27

Jag pratar om religion och moral hos Humanisterna Kalmar. Är det Gud som skapat godheten? Mycket nöje!

Svar på kritik om insinuation om Guds inblandning i branden
2018-07-22

Endast en präst kan bjuda på detaljerade beskrivningar av verkligheten och av Gud utan att bli ifrågasatt. De kan säga att Gud tycker si och att Gud tycker inte så, utan att någon av deras anhängare reagerar. Själv funderar jag hur de kan veta så myc [...]

Podcasten Konflikt avsnitt 6/10
2018-05-20

I avsnitt 6 diskuterar vi synen på medicin och alternativmedicin, samt uppmärksammar Vetenskap och Folkbildnings utmärkelse Årets folkbildare. Lyssna här, mycket nöje!

Guds sista utpost
2018-04-27

Förr hade Gud en fenomenal meritlista. I brist på kunskap om tings verkliga ursprung antogs Gud ha skapat både det ena och det andra - människan, jorden och Universum. Jag tror att de flesta som betraktar sig som gudstroende egentligen inte tror att [...]

Harter-Heighways drakkurva
2018-01-28

Harter-Heighways drakkurva är en enkel och vacker linjär fraktal med många intressanta attribut. Dels är dess kontur självrepetitiv och kan pusslas ihop med lika dana konturer på många olika sätt, och linjen som kurvan består av korsar aldrig sig sjä [...]

”Hur jag slutade vara kreationist”
2017-08-09

Läraren Lars Gunther skriver på sin Facebook-sida om Stephen Jay Gould och Richard Dawkins, och om hur Gould, till skillnad från Dawkins, lyckades befria honom från sin kreationism (alltså den falska föreställningen att arternas mångfald förklaras av [...]

Dr. Laurence B. Brown om ateism
2017-06-11

Jag tror att de allra flesta kristna och många muslimer innerst inne förstår att inga gudar finns på riktigt. Gudstro behöver inte betyda att man ordagrant tror på Gud, det kan lika gärna betyda att man har en kulturellt betingad religiös tillhörighe [...]

Vetenskap och religion?
2017-06-03

I samband med att det marscherades för vetenskap passade Joel Halldorf på att påminna att vi även behöver tro och moral. Man skulle kunna tänka sig att vetenskap är en sak, och att tro är något annat. Alltså, att man skulle kunna vara vetenskaplig oc [...]

Spaning: Framtiden för handdatorn
2017-05-20

Min första mobiltelefon var någon gammal Ericsson som både lät mig ringa (för hutlös minuttaxa) och skicka SMS. Min första handdator* var en svartvit Sony CLIÉ med Palm OS. Den virtuella upplösningen var 320 x 320 punkter, men den fysiska upplösninge [...]

Biskop Sören Dalevi är inte religiös?
2017-05-01

Nya Wermlands-Tidningen har lyckats få en biskop, Sören Dalevi, som krönikör, och han är enligt egen utsaga inte religiös. Resonemanget lyder så här: Att tro betyder inte att tro. När en ateist pratar om tro i religiösa sammanhang, pratar han/hon/hen [...]

Källan till SR’s kunskapsrelativism?
2017-03-25

Många vetenskapliga skeptiker förfäras över hur Sveriges Radio hanterar vetenskapliga frågor, eftersom man angriper frågorna kunskapsrelativistiskt. När t.ex. vaccination diskuteras, presenteras konsekvent forskningsresultat och fakta som "ena sidan [...]En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.