Startsidan  ▸  Texter  ▸  Teknikblogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Brist på egna evidens betyder inget för en kreationist

2012-01-29

Den allra sämsta formen av misskreditering av forskning och framsteg, hittar man hos kreationisterna. Det är en liten grupp, utan någon vidare anknytning till vetenskapen, som hävdar att evolutionsteorin är felaktig. Hos kreationister hittar man alla element man kan förvänta sig från bedragare. De bedriver en dold agenda som antingen går ut på att hävda att kreationism är vetenskap, trots att det inte är så, eller att vetenskap är religion, trots att det inte är så. De besvärar sig sällan eller aldrig med att ta reda på vad motståndaren (vetenskapsmännen) egentligen hävdar, eftersom de personer som inte tycker som kreationisterna, per automatik måste ha fel. Man har en privat finansierad forskning i form av Discovery Institute, som man gladeligen hänvisar till, trots att det enda som kommer ut från Discovery Institute är stulet från den riktiga vetenskapen med ett påklistrat misstänkliggörande i stil med ”detta kan väl inte ha uppstått utan en skapare?”
Discovery Institute är en Washington-baserad konservativ tankesmedja vars främsta syfte är att föra in kreationismen till grundskolan. Metoden för detta är att måla ut kreationismen som vetenskaplig, och för att nå dit, har man utvecklat konceptet Intelligent Design. Intelligent Design bejakar mycket av evolutionsteorin, men menar fortfarande att en skapare behövs. För att ge sken av att vara vetenskap, kallar man inte skaparen för Gud, utan säger bara ”en intelligens”.
Discovery Institute använder osannolikhetsargumentet. De väljer ut fantastiska kemiska processer från människans cell, som de noga och korrekt förklarar, för att sedan plantera ett litet frö hos tittaren: Hur kunde detta uppstå av sig självt, utan någon designer?

Argument mot evolutionsteorin är argument för kreationismen, enligt kreationismens anhängare. Detta är en falsk dikotomi eftersom även om evolutionsteorin är felaktig, måste anspråk om skapelse ändå styrkas för att tas på allvar. Inom kreationiströrelsen kan ändå (påstådda) svagheter inom evolutionsteorin på fullaste allvar lyftas fram som evidens för skapelse. Anledningen till att denna dikotomi är viktig, är att man inte har några positiva belägg för kreationismen att tala om, men det finns massor av halmgubbar att bygga upp och riva ner för att missakta evolutionsteorin. Brist på egna positiva belägg kan alltså hanteras genom att hävda att skapelse och evolution är en dikotomi. De argument som används, hänvisar inte till några egentliga belägg, utan hänvisar till Bibeln eller vädjar till att man måste vara kreationist för att vara en god kristen. Bristen på kreationistiska argument nästan bekräftas av föreningen Genesis. På deras hemsida, under rubriken ”Vad anser ni talar mest för skapelseteorin?” ger Paul Annala tre exempel som inte nämner något positivt belägg för skapelse. De är istället tre exempel på problem som Annala tycker sig ha identifierat hos vetenskapen, men som vetenskapen alltså skulle ha missat.

  • informationen i DNA: slumpvisa processer kan inte skapa en sådan informationsmängd av sig själv
  • mängden av icke-reducerbar komplexitet (dvs system av samverkande delar som måste ha funnits på plats från början för att det hela skulle fungera överhuvudtaget)
  • universums exakta kalibrering för att livet ska vara möjligt
Läser man nästa mening blir det hela snarare tragikomiskt. Där skriver Annala att ”listan på designexempel kan göras lång”. Om listan på designexempel skulle kunna göras lång, kan man ju undra varför inte Annala valde ut något från den listan, till sin topp tre-lista? Eller varför det var en topp tre-lista och inte en topp fem-lista eller topp 10-lista? Annalas lista säger inget över huvudet taget som kan tolkas som ett ”designexempel”, det är snarare tre exempel på att Annala inte förmår att ta sig till av modern vetenskap.
Den svenskkyrkliga elevorganisationen Credo är starkt kritisk mot vetenskap som grund för kunskap på detta område.  På sin hemsida skriver man att man sympatiserar med osannolikhetsargumentet som Discovery Institute driver, men också att bristen på övergångsfossil är ett problem . (Jag anser att komplexitetsargumentet, nära besläktat med osannolikhetsargumentet, är kreationisternas absolut bästa argument, och vill därför hantera det separat.)
Bristen på övergångsfossil skulle illustrera att arter inte förändras över tid, och därför kan inte evolutionsteorin vara korrekt. Arter evolverar inte. Argumentet avfärdas bäst genom ett besök på Naturhistoriska Riksmuseet. Fossil från olika ålder, ser helt enkelt olika ut, och fossilet organiseras i serier. Om evolution inte förekommer, varför ser då olika gamla fossil olika ut? Varför ser skiljer sig en 5 miljoner år gammal häst rent utseendemässigt från en 20 miljoner år gammal häst? Dessa fossil finns, och strategin bakom argumentet är inte mer avancerad än att man helt enkelt förnekar dessa fossil, och håller sina barn borta från Naturhistoriska.
”Jorden är anpassad för liv. Skulle förutsättningarna vara det minsta annorlunda, skulle livet inte klara sig.” Minimal kunskap om den naturliga världen, är förödande för detta argument. Det ena som talar emot detta argument, är att vi inte har någon anledning att tro att universum är speciellt anpassat för liv. Trots att universum inte är det, finns det så många planeter som vi misstänker, är det inte orimligt att tänka att ren och skär slump har gjort att jorden, och många andra planeter är bra anpassade för liv. Vi vet också att liv kan klara sig på de mest osannolika platser. I mörka grottor, i torra öknar och på Antarktis. Till och med i en kvarglömd tv-kamera, har bakterier överlevt en 31 månader lång månvistelse!

Låt mig avsluta med ett lågvattenmärke i kategorin ”vetenskapliga” argument. Att författaren Frank Peretti en gång saEvolution teaches from goo to you by way of the zoo” (fritt översatt: ”Evolutionsläran säger att vägen från lera till dig går via ett zoo”) bevisar att evolution inte förekommer. Detta illustrerar tydligt hur kreationister betraktar bevis. Eftersom Peretti är en bra kristen författare, och han förlöjligar evolution, är det bevis för att evolution inte förekommer. Det logiska felslutet här är auktoritetstro, och faktum är att ingen vers Peretti än kan hitta på, förändrar det faktum att Peretti själv är en apa, eller att han har ett gemensamt ursprung med näbbmusen. Detta argument förekommer i olika versioner i mer organiserade sammanhang, och lyder då ofta: ”Person X var en respekterad vetenskapsman, och han accepterade inte evolution.
Ingen annan teori har kastat så mycket ljus över hur den naturliga världen fungerar än just evolutionsteorin. Teorin ökar medvetenheten även utanför biologin, och är nödvändig för att vi ska bemästra sådant som är vitalt för vår överlevnad. Det handlar om medicinsk forskning, teknik, kemi, kosmologi och mycket annat. Det är extremt beklämmande vad vissa är beredda att offra när det gäller sina medmänniskors livskvalité, för att få vagga sig trygg i sina egna vanföreställningar om övernaturliga väsen och arternas uppkomst. Kreationister är antingen bedragna av sin omgivning, eller så är de helt enkelt människor med usel moralisk uppfattning, som skamlöst utnyttjar resultatet den forskning som de inte bara förnekar, utan även missaktar.

Kategorier: Uncategorized

Ett svar till “Brist på egna evidens betyder inget för en kreationist”

  1. Daniel skriver:

    Liten grupp? De utgör tyvärr ungefär samma antal som människor som tror på evolutionsteorin globalt räknat, kanske högre eftersom stora länder som Indien inte har någon sådan statistik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips