Startsidan  ▸  Texter  ▸  Blogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Bristande vandel

2023-06-21

Omkring 2011 började de nya ateisterna prata om vandel. Något som kallades ”Atheism+” började växa fram. Förutom ateism som ett filosofiskt ställningstagande skulle man vara mot diskriminering baserat på t.ex. hudfärg, kön eller sexuell läggning och man skulle vara mot sexuella trakasserier. Alla förnuftiga människor tyckte såklart att dessa värderingar som man ville koppla de nya ateisterna var goda, men inte alla gillade sammanblandningen mellan ”är” (finns gud?) och ”bör” (diskriminera inte).

Under 2010-talet började det bli vanligt att mjukvaruprojekt ställde krav på vandel bland programmerare. För att få bidra med kod till olika datorprogram, behövde du godkänna ett avtal som benämns ”code of conduct”. Detta var något bra, för det bidrog till att skapa trygga miljöer för den mångfald av programmerare som idag arbetar inom öppen källkod.

September 2017, i kommunikation med medborgare berättar Migrationsverket att vandelsprövning görs i ansökan om medborgarskap (förutsättning för att få stanna i Sverige) för vuxna över 21 år. Detta sker på uppdrag av regeringen Löfven som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vandelsprövning uppfattas fortfarande generellt sett som något bra.

I oktober 2022 presenteras Tidöavtalet som fattades mellan Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Där står att bristande vandel (fortfarande) kan vara skäl för utvisning. Jag kan tycka att det är ytterst rimligt att inte bara de nya ateisterna och programmerare ska kunna åtnjuta en trygg tillvaro, och jag finner det därför mycket märkligt om jag som migrant till främmande land, inte blir åtminstone lite nagelfaren innan jag bjuds en nytt hem och en ny tillvaro där. Men få håller med.

Nu pratas det raljant om vandel på sociala medier, speciellt från vänsterhåll. Utsatta gruppers trygghet hade kunnat vara värt något innan högern stämde in i kören. Omsorgen för medmänniskan må vara stor, men om den kommer till priset av att dela uppfattning i en fråga med fiendesidan, är den inte värd något.

Utöver att Migrationsverket utfört vandelsprövningar under Socialdemokraternas ledning, på deras hemsida står idag:

Socialdemokraterna vill

  • att vår migrationslagstiftning inte skiljer sig väsentligen från övriga länders i EU
  • fortsätta arbetet inom EU och globalt för att få fler länder att ta sitt ansvar för människor på flykt

Och vidare att:

Det här har vi gjort

  • infört en ny, stramare asyllagstiftning så att färre söker sig till Sverige
  • ökat återvändandet av de som fått avslag på sin asylansökan

I stycket om arbetskraftsinvandring används ordet uttryckligen:

De kontroller som Migrationsverket gör av arbetsgivare som vill anlita personal från tredjeland ska skärpas genom en tydligare vandels­prövning.

Ungefär samma formulering kring vandelsprövning har förekommit motioner från just Socialdemokraterna, inte minst när det handlar om just invandring.

Det går alltså med säkerhet att säga att krav på god vandel för att skydda utsatta egentligen är något bra, och att det främst är partipolitiska skäl bakom ogillandet. Därmed kommer klagomålen på vandelskrav upphöra när maktbalansen är återställd och Socialdemokraterna återigen innehar makten.

Själv är jag medlem i ett sällskap vars inträdeskrav är att ”man rekommenderas av en som redan är ledamot, samt att man själv är känd för ’redbar och aktningsvärd vandel’”, vilket jag är ganska glad för, eftersom man kan slappna av när man vet att man är omgiven av personer som vill en väl, vilket även är en god ambition för ett framgångsrikt samhälle. Och det erkänner vi gärna, när avsändaren kommer från vänster.

Kategorier: Politiskt korrekt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips