Startsidan  ▸  Texter  ▸  Teknikblogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Dåliga försök att legitimera religion, del 15 av 100

2013-04-02

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den femtonde som tar fasta på att det finns en stark önskan om att Guds existens ska vara något ovetbart.
Fördelen med att etablera Guds existens som något ovetbart, är att den som vill göra frågan om huruvida gudar kan finnas eller ej till en fråga som inte vetenskapen ska besvära sig med. Anledningen till att man inte vill att vetenskapen ska låta sig besväras av huruvida gud finns eller inte, beror givetvis på att när vetenskapen faktiskt tog sig tid och besvärade sig i denna fråga, blev resultatet inte vad man hade hoppats på. Inga solida argument för att Gud ska finnas har producerats och empiriskt stöd för t.ex. bön har inte levererats. Därför är det nu önskvärt att frågan om huruvida Gud finns eller inte, inte ska vara en vetenskaplig fråga över huvudet taget. Om det inte är en vetenskaplig fråga, så kan ingen säga att Gud inte finns, och om det inte är så, så blir det mer legitimt att ta hans existens på tro.
Gudshypotesen är så luddig att den inte är vetenskaplig. Detta är inte något större problem eftersom det inte finns någon regel som säger att inte vetenskapsmän och apologeter får prata. Tvärt om, inte alla apologeter håller med om att frågan om Guds existens inte är en fråga för vetenskapen. Som visat i del 14 av denna serie, gör William Lane Craig en stor sak av Gud från en vetenskaplig synvinkel.
Ingen har lyckats designa ett vettigt test av hypotesen, så ingen kommer någonsin att lyckas att göra frågan om Guds existens. Men någon kanske lyckas formulera hypotesen? Vi som är vetenskapliga skeptiker har allt att vinna på att ha en öppen dialog med apologeterna. Jag gör det för den intellektuella utmaningens skull, och för att det är kul! Jag har tydliga bilder av olika personers gudsbild, och det enda jag behövde betala för detta var lite tid.
Kan man snarare ana en viss önskan att inte ta tag i frågan?

FöregåendeNästa

Kategorier: Uncategorized

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips