Startsidan  ▸  Texter  ▸  Teknikblogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

En irreducerbar komplexitet?

2014-07-12

I det sekulära USA är religiös påverkan i grundskolan inte tillåten, vilket betyder att religiöst grundade hypoteser inte får vara en del av undervisningen. Som en konsekvens av detta förbud mot religiösa inslag, kan man inte undervisa i kreationism. Alltså, man kan inte påstå att människan är skapad i sin nuvarande form, eftersom den föreställningen är religiöst motiverad. Fallet prövades i tvisten mellan guvernör Edwin W. Edwards och biologilärare Don Aguillard (1987), där biologiläraren vann och således fick erkännande för sitt påstående att kreationism är religion och således inte något man får undervisa i enligt USA’s konstitution. I och med detta blev kurslitteraturen i kreationism, boken Of Pandas and People, obsolet.

Denna juridiska förlust provocerade fram en teori som skulle konkurrera med evolutionsteorin, Intelligent Design (ID). Det påstås utåt att ID är en vetenskaplig forskningsprogram och att det är en vetenskaplig teori, men det påstås inte att skaparen är Gud. Man håller frågan om skaparen öppen, eftersom man förstår att ett utpekande av den skapare som egentligen avses, knyter verksamheten till religionens domäner och således, enligt Edwards v. Aguillard, bannlyser ID från skolan.

Så vad säger denna ”teori” om vårt ursprung? Officiellt accepterar man evolution som fenomen och att arterna har ett gemensamt ursprung, men man är kritisk till vissa komponenter. Man accepterar inte att det naturliga urvalet har en förklaringskraft som är tillräckligt stark för att ensamt vara evolutionens drivande process, det måste finnas ”något mer”. Man accepterar inte att alla förutsättningar för livet har ett naturligt ursprung, utan hävdar att vissa proteiner är irreducerbart komplicerade, och därför övernaturliga (bakterieflagellen). (Konceptet bakom irreducerbar komplexitet är ett feltänk, se nedan.) Den officiella beskrivningen av ID är alltså inte helt olik teistisk evolution, så när som att ID inte tillskriver skapandet till Gud.

Med antagandet om kopplingen mellan komplicerade strukturer och övernaturligt ingripande, ter sig detta ”forskningsprogram” annorlunda från vad vi är vana vid. Istället för att försöka förklara det vi ser i syfte att skapa klarhet, är det oförklarliga fenomen som betraktas som framsteg. Tankesmedjan Discovery Institute publicerar gärna texter som rör avancerade biologiska koncept, med ett bakomliggande syfte att misstänkliggöra den naturliga förklaringen och bana väg för den övernaturliga.

Den lite mer interna beskrivningen ger en bild av ID som en polerad yta med ett ruttet inre. Ett läckt internt dokument avslöjar att Discovery Institute haft en kil-strategi som gick ut på att klä ut skapelsetro till vetenskap, för att komma åt skolan under falsk flagg. Dessutom, kurslitteraturen som syftade till att undervisa i ID, var fortfarande boken Of Pandas and People i en reviderad version. Inte reviderad till att säga att människan har ett gemensamt ursprung med andra arter, utan reviderad till att säga att den vetenskapliga teorin Intelligent Design säger att arterna är skapade i sin nuvarande form! Alltså, vi som har tillgång till den evidensen för ett gemensamt ursprung, får höra att detta är kompatibelt med ID, skolbarnen får höra att de är skapade.

Boken i fråga (som f.ö. är skriven av en fellow vid tankesmedjan Discovery Institute) hanterar Gud genom att säga att skaparen bör vara som en gud (sidan 77), men säger samtidigt att teorin inte tar ställning i frågan om den kristna guden Jahves existens (sidan 161). Alltså borde inte ID vara religion. Tammy Kitzmiller hade barn i en skola i Dover och var en av föräldrarna som reagerade på Of Pandas and People, och stämde sitt skoldistrikt.

Tvisten mellan Dovers skoldistrikt och Tammy Kitzmiller som utspelades hösten 2004 handlade huruvida ID var religion eller vetenskap. Tvisten beskrivs i en dokumentärfilm som kan ses gratis på nätet, och slutar till Kitzmillers fördel: Även Intelligent Design är religion, och således inte något som man får undervisa i. Sedan 2004 är ID inte längre en konkurrent till evolutionsteorin som närvarar i utbildningen, utan ett särintresse bland personer med religiösa invändningar. (Sorgligt nog brukar detta påpekande mötas med krav om ett förtydligande att inte alla religiösa människor har problem med vetenskapen, och inte alla religiösa föreställningar står i konflikt med vetenskapen, vilket givetvis borde vara självklart för alla.)

Kan en domstol avgöra vad som är vetenskap? Nej, det skulle vara ett uttryck för totalitarism och brist på intellektuell frihet. Men vägen till grundskolans naturorienterade utbildning går via vetenskapen, och ska inte kunna kilas in så som Discovery Institute gör. Vägen framåt för fortfarande öppen för Intelligent Design, trots att genvägen murades igen, ”teorin” råkar bara inte ha passerat alla hinder och filter som (tack och lov) återfinns på vägen.

Vad är en irreducerbar komplexitet?
I korthet är strukturer som inte kan ha utvecklats från enklare föregångare irreducerbart komplicerade (IC). Därför finns det en konflikt mellan konceptet IC och hypotesen att biologisk evolution är en (rakt igenom) naturlig process, eftersom nuvarande strukturer måste ha sitt ursprung användbara enklare strukturer. En IC är en struktur som består av flera välanpassade interagerande delar, där samtliga delar är nödvändiga för att strukturen ska vara funktionsduglig. Professor Michael Behe anser att en råttfälla utgör ett bra exempel på en IC, eftersom en minimal förändring, helt tydligt kan göra hela strukturen helt oanvändbar. För att summera, i något evolutionärt stadium skulle råttfällan ha haft exakt noll värde, och således inte premieras eftersom dess kostnad inte är noll.

Under Dover v. Kitzmiller påvisade professor Kenneth R. Miller att hela idén med IC är ett feltänk. Miller har faktiskt poserat med en råttfälla som slipsnål (se klippet nedan), vilket är en lysande kritik mot Behe och en tjusig illustration av hans motpoäng: Innan alla delar är på plats, kan fortfarande en funktion finnas, även om funktionen inte med nödvändighet är densamma. (Apropå religion så är Miller katolik, och skeptikern Samuel Varg Thunberg hade vänligheten att fösa ihop oss för att diskutera Gud och evolution. Samtalet blev omnämnt på Panda’s Thumb, som tagit sitt namn från en evolutionär adaption påvisad av Stephen Jay Gould.)

Vi kan backa så långt som till 1910-talet och ändå hitta artiklar som står i konflikt med Behes anspråk. H. J. Muller beskriver t.ex. en stenbro som skapats genom att stenar placeras på varandra i en hög, varefter ett valv skapas då stenar sedan försvunnit. Det som ser ut som en IC, skulle kunna vara en s.k. tvåstegsmullerian, alltså en struktur där en komponent först tillkommit, sedan blivit nödvändig.

Just bakterieflagellen förekommer i reducerad form som giftutmatare, vilket förklaras på 9 1/2 minuter i detta klipp, som till stor del innehåller klipp från dramadokumentären om Dover v. Kitzmiller. Millers bidrag till kritiken mot IC, var just att påvisa likheten mellan dessa två strukturer: Giftutmataren är flagellen, fast med färre proteiner.

Kategorier: Uncategorized

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips