Startsidan  ▸  Texter  ▸  Teknikblogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Fler gudsargument från Svenska Kyrkan

2013-09-12

Svenska Kyrkan, vad finns det som talar för att det finns en Gud? På sin hemsida publicerar man ett svar tar avstamp i Bibeln och i kristna traditioner, eftersom detta ”definierar Svenska Kyrkan som kyrka”. Men svaret knyter inte ihop säcken på ett tillfredsställande sätt.

”Frågan om Guds existens är en av de frågor som sysselsatt människor genom historien allra mest. Det beror bland annat på att Gud gör anspråk på att ha skapat världen och oss människor och på så sätt hänger frågan om Guds existens ihop med frågan om vår egen existens.”
Nej, man kan inte säga att Gud verkligen gör detta anspråk. Frågeställaren påminner om att man inte ska ta allt som står i Bibeln bokstavligt, och Bibeln är den enda källa vi har att gå på när det gäller Guds skapande. Det är alltså mer korrekt att påstå att människan tillskriver Gud äran för att ha skapat världen och oss människor. För även om det inte är helt ovanligt med gudstroende som tror att de är skapade av Gud (i en lite bredare och mer poetisk bemärkelse) så finns inga konkreta bevis för att vi är skapade av just Gud, eller skapade över huvudet taget. Vi har alltså helt uppenbart att göra med något som vi tillskriver Gud, och inte med ett av Guds anspråk.
”Det går inte att bevisa att Gud finns, inte om vi med bevis menar så som naturvetenskapsmannen vill bevisa en teori, eller en jurist vill bevisa en anklagads skuld eller oskuld.”
Till viss del håller jag med och till viss del inte, men normalt så är inte allt så svartvitt att man kan säga att något antingen är bevisat eller inte bevisat. Ofta gör man bedömningar genom att sammanställa vägda evidens för eller emot ett anspråk (eller en anklagads skuld resp. oskuld). Den viktigaste anledningen till att vi inte kan bevisa att Gud finns, är inte att vi står handfallna inför uppgiften att tänka ut hur det skulle gå till att ta reda på om han finns, det beror på att det inte råder några tvivel om att Gud existerar som en social konstruktion, inte som ett objektivt mätbart fenomen. Och eftersom Gud har tagit formen av en social konstruktion, och inte som ett objektivt mätbart fenomen, så innebär det att Guds eventuella existens liknar en icke-existens och att den vägda evidensen säger att Gud inte finns. Tillåt mig att förenkla: Troligen kan man inte bevisa att Gud finns på grund av att han inte finns.
”Däremot talar man inom teologin och filosofin om olika gudsbevis som inte är bevis i vetenskaplig eller juridisk mening. Mer om det kan du läsa [i svenskaWikipedias artikel Gudsbevis].”
Att man inte kan prata om bevis i varken vetenskaplig eller juridisk mening betyder alltså helt kort att man inte kan prata om bevis. Och mycket riktigt, gudsbevisen som samlas på sidan är inte precis lufttäta. Inom filosofin är det viktigt att man är logiskt konsekvent, alltså inte självmotsägande, och de gudsbevis som betraktas som goda har kanske inget vidare bevisvärde, men är inte logiskt inkonsekventa. Inom teologin är dock allt tillåtet, och tur är väl det, för annars skulle teologi vara ett väldigt innehållslöst ämne. Nästa mening blir ett gyllene exempel på just detta.
”Svenska kyrkan är en evangelisk luthersk kyrka och håller fast vid den traditionen, som ju skiljer från andra kristna kyrkor och än mer från andra religioner. Det är väl inte så konstigt att vi håller fast vid det eftersom det ju är det som definierar oss som kyrka. Det utesluter ju inte att Gud, som jag tror finns, skulle kunna tala genom andra religioner också, men det är inget som jag har belägg för i vare sig Bibeln eller den kristna traditionen.”
Så det finns inga belägg i traditionen eller i Bibeln för att Gud skulle kunna tala genom andra religioner? Hur är det relevant i en värld där ingen logik existerar och allt är tillåtet? Är det viktigt att hitta belägg, så finns det mer saker än att olika religioner kan ha en gemensam nämnare att belägga, och det ska beläggas utan att fastna i cirkeln som hänvisar till Bibeln eller en tradition av tro. Förresten, religioners gemensamma grund är faktiskt en vacker tanke. Att hålla koll på Bibeln och kristen tradition är viktigt, men man kan inte förvänta sig att hitta allt för mycket som är speciellt vackert där.

Kategorier: Uncategorized

Ett svar till “Fler gudsargument från Svenska Kyrkan”

  1. Håkan W skriver:

    "Det är väl inte så konstigt att vi håller fast vid det eftersom det ju är det som definierar oss som kyrka."

    Jag slutar aldrig att förbluffas över dessa återkommande cirkelresonemang från kristet håll. Hur kan bristerna i dessa resonemang undgå dem själva?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips