Startsidan  ▸  Texter  ▸  Teknikblogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

För dem inom religionen finns ”rätt” och ”fel” uttolkningar

2014-11-24

Idag skriver Cherin Awad på SVT Opinion att situationen för kvinnor i Uppsala Moské är ohållbar. Moskén styrs enligt Awad av gubbar med en kvinnohatisk kultur, och SVT Uppland har tidigare rapporterat att männen utgör ett problem med sina åsikter. Awad skriver bra om att moskén, i egenskap av mottagare av statsbidrag, måste leva upp till vissa kriterier. Men så skriver Awad:

”Hur mycket styrelsen än hittar på lögner om att ”det inom islam finns principer” som förbjuder kvinnor att ha tillträde till moskén, så är faktum detsamma.”

Detta är mycket intressant. Awad uttrycker att hon representerar en korrekt uttolkning av islam, medan männens påstådda principer rent av är lögner.

Jag är helt övertygad om att Cherin Awad har lika fel som männen. För den som har en religion, är det lätt att falla in i föreställningen att man själv tror rätt, och att avvikande tro är fel. Man anser alltså sin syn på religionen vara den korrekta. Men det tjusiga med religion är att alla kan tro på lite vad som helst. Och för den som tittar på en religion utifrån, är det precis detta vi ser. Varken Awad, gubbarna i moskéstyrelsen, eller någon annan ”tror rätt”, de tror olika. Moskéstyrelsen kan ha mindre lämpliga åsikter, både jämfört med Awads och med vad vi anser vara eftersträvansvärt i samhället.

National Secular Society skriver mycket intressant om detta under rubriken Who are the true Muslims – all or none? Skribenten Matthew Syed säger att elefanten i rummet är detta:

”The fundamental problem in the Middle East today is not with the Sunni or the Shia or even with Isis. The problem is with religion itself. It is the idea of received wisdom, divine revelation, the notion that ”I have heard the Truth” and that everyone else is deluded. This is the corrupting, anti-rational, distorting engine of religious violence in the Middle East, just as it once triggered Christianity into a bloody civil war.”

Religion kan onekligen tolkas olika, och bland dessa tolkningar hittar vi extrema yttringar, då religion är den viktigaste orsaken bakom terrorism, men bara för att vi kan peka ut mer eller mindre lämpliga eller önskvärda religionsyttringar, betyder inte det att vi kan uttala oss om vem som tror eller inte tror rätt.

Kategorier: Uncategorized

3 svar till “För dem inom religionen finns ”rätt” och ”fel” uttolkningar”

 1. Anders Åberg skriver:

  Påståendet att religion är den viktigaste orsaken bakom terrorism är så nära ett religiöst uttalande man kan komma utan att vara religiös. Den idealistiska filosofiska ståndpunkten att människans ideer skapar verkligheten och inte tvärtom är en grundpelare hos alla religioner. Själv föredrar jag den materialistiska hållningen att människans ideer skapas av den tekniska nivå och den verklighet vi lever i och att även religionerna från början är en produkt av människans materiella liv.

 2. Anders Hesselbom skriver:

  Jag håller inte med, men jag vill betona att undersökningen inte drar likhetstecken mellan "viktigaste orsaken" och "enda orsaken". Men om du har rätt, vilket jag hoppas, kommer religionen att successivt försvinna i samband med den tekniska utvecklingen, vilket inte är helt omöjligt, och dessutom ganska hoppfullt.

 3. Uppfattningen av vad som är verkligt går från klarhet till klarhet hos upplysta människor. För 1500 år sedan var verkligheten för en upplyst viking att Mjölner orsakade blixten. Den verkliga verkligheten har inte ändrat sig sedan dess men uppfattningen om vad som är verkligt, d.v.s. verkligheten i utveckling (’work in progress’) har gjort framsteg.

  Man kan spekulera om/när grundvalarna för vidskepliga uppfattningar (religioner, new age och andra galenskaper) är fullständigt raderade genom vetenskapliga rön.

  Själv tror jag att en rest av osäkerhet alltid kommer att finnas som kan exploateras av de som vill. Den rest jag tänker på är ändamålsenligheten i naturlagar och konstanter, ”the clock-work”, om man så vill. Det är ju alldeles uppenbart att designen är intelligent och möjliggör att universum blir medvetet om sig självt. Att försöka lösa problemet genom att yngla av verkligheten med andra verkligheter – multivers! – verkar långsökt.

  Att tillskriva detta förhållande (med en rest) till en gud som dagligen kan föras en dialog med – som de religiösa gör – är naturligtvis galet och ännu galnare är de religiösas fasthållande vid obsolet mumbojumbo i koranen och bibeln etc.

  När det gäller individer och samfund som tar sin upplysning om verkligheten i koranen och bibeln och som använder våld för att hävda galenskaperna finns bara en lösning: Ännu effektivare våld!
  För de som bara går till kyrkan eller moskén för konversation med gudar räcker det med ”mock and ridicule”!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips