Startsidan  ▸  Texter  ▸  Blogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Kartans vita fläckar

2014-01-26

Jag har presenterat argument för att gudstro saknar legitimitet och hävdat att inget tyder på att Gud finns. Som exempel har jag hävdat att gudomliga väsen placeras in kunskapsluckor på samma sätt som man förr placerade in drakar på kartans vita fläckar.
Kunskapsluckornas Gud, alltså den Gud som legitimeras genom argument som bygger på vädjan till okunskap lever och har hälsan, inte minst i USA där Intelligent Design-teorin har ett väsentligt antal anhängare, är frågeställningar som ”hur kunde den informationsbärande DNA-strängen skapas utan närvaron av en intelligent designer?” att betrakta som rimliga debattinlägg. Förutom Intelligent Design finns även en fallang som benämns som ”Creation Science”, som anser att Bibeln är en kunskapskälla och något man ska förhålla sig till när man studerar den verklighet man uppfattar omkring sig. Här är ungjordskreationister som Eric Hovind tongivande.
I takt med att kartans vita fläckar försvunnit, har även föreställningen att det bor drakar på outforskade platser försvunnit. Men vår förståelse om hur vår omvärld är beskaffad, kommer aldrig någonsin att bli komplett, och gapet mellan lekmäns förståelse och fackmäns kunskap är oroväckande stort, vilket närvaron av skapelsetro är ett exempel på. Således är föreställningen om en Gud fortfarande vital. Denna kvarleva har dock muterat i ljuset av förståelsen att något allsmäktigt väsen med homofobi inte finns där ute. Han är inte längre ett väsen, men en subtil kraft, omöjlig att detektera för den som är nyfiken på honom, uppenbar och tydlig för dem som vill dyrka honom.
Något som återstår är att legitimera gudstro genom goda argument för att Gud finns, till skillnad från argumenten som har sitt fäste i vår oförståelse. Jag påpekade i ett tidigare inlägg att föreställningen om Gud har något gemensamt med föreställningen om drakars existens: Föreställningen frodas i vår bristande kunskap. Detta fick Per Ewert att påpeka att det inte är vem som helst som misslyckats med att påvisa Guds existens – det är våra bästa och smartaste filosofer som misslyckats.
Jag håller med.

Kategorier: Uncategorized

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips