Startsidan  ▸  Texter  ▸  Teknikblogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Kristet motiverat kunskapsförakt

2013-02-25

Idag skriver Lennart Holmblom (inte konstnären – läraren) på tidningen Dagens hemsida att Skolinspektionens kritik mot Malmbäcks skola är obefogad. Enligt Holmblom har Skolinspektionen påpekat att en diskussion om evolution kontra skapelse måste ske på vetenskaplig grund. Jag har faktiskt inte sett någon sådan kritik, men Lennart Holmbloms föreställningar om vetenskap och utbildning är så förfärande att de måste kommenteras.
Först berättar Holmblom att han genomskådat vetenskapen. Evolution kan inte alls förklara arternas mångfald, utan ska delas upp i den faktiskt förekommande mikroevolutionen (som ska förklara variationer inom arten) och den icke-förekommande makroevolutionen (som förklarar en art ”blir en annan art”).
Sedan använder Holmblom komplexitetsargumentet när han påpekar att även de förhållandevis enkla varelserna har väldigt komplicerade DNA-strängar, vilket skulle betyda att de inte kan ha ett naturligt ursprung. För att styrka detta hänvisar Holmblom till Michael Behe som förvisso accepterar evolution och gemensamt ursprung, menar att bakterieflagellen vittnar om gudomligt ingripande.
Lennart Holmblom tar upp bristen på mellanformer som en indikation på att arterna inte förändras över tid och sen avslutar Holmblom med att påstå att ett nytt förord på Charles Darwins bok ”Origin of species” dementerar evolutionsteorin. Holmblom skriver i signaturen att han har 38 års erfarenhet av skolarbete, vilket då förmodligen ska ge tyngd åt hans uttalande om vetenskapen.
Även om termerna kan förekomma inom riktig biologi, så är tanken på den vattentäta gränsen mellan mikro- och makroevolution en produkt av den kristna tankesmedjan Discovery Institute, och inte alls något som kommer från den vetenskapliga sfären. Gränsen är en religiöst motiverad idé som helt saknar förankring i verkligheten. Faktum är att man måste revidera hur artbildning fungerar, för att uppdelningen över huvudet taget kunna göras. Här förklarar vetenskapsjournalisten Peter Hadfield hur artbildning går till. Artbildning motsvarar den kreationistiska definitionen av makroevolution. Notera att stycket om hundar verkar innehålla en sammanblandning av fenomenet evolution och fenomenet blandraser, signerad Kent Hovind.
Komplexitetsargumentet är inte ett argument för skapelse per automatik, och Michael Behe har inte vunnit något gehör för sitt argument irreducerbar komplexitet. Det är egentligen ett god-of-the-gaps-argument som bygger på idén att det man inte förstår, kan ha en gudomlig förklaring. Michael Behe är katolik med kopplingar till den kristna tankesmedjan Discovery Institute.
Den nya upplagan av ”Origin of species” som hänvisas till, har ett förord Ray Comfort. Banankillen. Han som trodde att Gud skapat bananen, och använde det argumentet helt utan att ta reda på bananens historia. Comfort har bl.a. samlat citat som ska missakta vetenskapen. Att Ray Comfort har religiösa motiv att missakta kunskap, vet säkert Lennart Holmblom om – han har av allt att döma själv religiösa motiv att missakta kunskap. Citatet i fråga kommer från en förlaga som fanns i 1956 års upplaga av boken, och är ett exempel på det som kallas för quote mining, eftersom en specifik aspekt teorin kritiseras, inte teorin som sådan.
Med dessa misstag i sin artikel är Lennart Holmbloms 38 år som lärare mycket oroväckande, och det som borde vara relevant för han att ta upp, är sina vetenskapliga meriter. Kanske att utbildningsministern kunde ta sig ton?
Läs gärna vidare här.

Kategorier: Uncategorized

Ett svar till “Kristet motiverat kunskapsförakt”

  1. Egentligen är artikeln en dålig uppvisning av försöket att motivera Bibelns existentiella berättigande. Som redan har en helt ovetenskaplig gloria. Återstår alltså att förneka den så obekväma vetenskapen med sin så repressiva syn på mirakel, gång på vatten, transsubstantiation, uppståndelse från död och annat hittepå.
    Vad religion består av egentligen har visats av påvar i tusen år och facit är förskräckande, Inte minst av den avgående påven, vars kunskaper är mer begränsade än en svensk skolelevs. För att inte tala om finska skolelever, som ligger ljusår före honom. Att en sk lärare visar sig i den offentliga debatten ha så dåligt på fötterna, får naturligtvis bara stå för honom själv, som rektor skulle jag avskeda honom på grått papper.
    Förmodligen har han inte ens vett att skämmas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips