Startsidan  ▸  Texter  ▸  Teknikblogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Pågår ett folkutbyte?

2023-03-29

Ja, det råder inga tvivel om att Sverige är ett land med en befolkning utan gemensam bakgrund, och att denna kulturella mångfald ökar. Jag vill börja med att säga att detta inte är ett problem för mig, och att den som har problem med denna förändring mycket väl kan ha rasistiska motiv bakom sin invändning. Men faktum kvarstår, demografin i Sverige har förändrats sedan millennieskiftet, och kommer säkerligen att förändras under många år framöver. Detta kan styrkas utan att hänvisa till källor som kan misstänkas vara rasistiska.

Tobias Hübinette, som beskriver sig själv som ”lärare, forskare, föreläsare och skribent i frågor som rör ras, vithet, svenskhet och minoriteter, adoption och adopterade, och Östasien [sic] och asiater”, är en av de flitigaste bevakarna över hur svensk demografi förändrats över de senaste åren. Hans (i skrivande stund) senaste rapport kom i förrgår (27/3):

Andel invånare i västvärlden med någon form av bakgrund i den s k MENA-regionen:

Sverige: 9,9% (runt 1 050 000 invånare)
Frankrike: ca 9%
Nederländerna: ca 6%
Tyskland: ca 4%
Spanien: ca 3,8%

Vi kan även styrka detta utan att hänvisa till källor som kan misstänkas vara partiska. Statistiska Centralbyrån rapporterar (22/2) att andelen utrikes födda har ökat från en miljon till 2.1 miljoner år 2022 sedan år 2000.

Hur många som har utländsk bakgrund beror lite på hur man väljer att definiera ordet och på hur väl integrationen fungerar. Den officiella definitionen är att man har utländsk bakgrund om man är född utomlands eller född av två personer som är födda utomlands. I ett land med en fungerande integration skulle det räcka att räkna de 2.1 miljoner svenskar som är födda utomlands som de med utländsk bakgrund. I ett land som Sverige, där integrationen fungerat ganska dåligt, kanske rent av den med två föräldrar med utländsk bakgrund också skulle betraktas som en person med utländsk bakgrund?

Nåväl, år 2021 hade 2,8 miljoner personer i Sverige utländsk bakgrund, de med utländsk bakgrund har högre fertilitetsgrad än de som inte har utländsk bakgrund. Att ett folkutbyte pågår, är fakta. Att folkutbytet är ett problem, är rasism. Vi lever i en föränderlig värld, och det måste man tåla.

Kategorier: Politik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips