Startsidan  ▸  Texter  ▸  Blogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Peter Lundin om religion och vetenskap

2013-10-19

I februari i år skriver läraren (inte konstnären) Lennart Holmblom en debattartikel som bl.a. publiceras på tidningen Dagens hemsida, att Skolinspektionens kritik mot Malmbäcks skola är obefogad. Enligt Holmblom har Skolinspektionen påpekat att en diskussion om evolution kontra skapelse måste ske på vetenskaplig grund. Holmbloms föreställningar om vetenskap och utbildning är mycket förfärande, och det visar hur otroligt viktigt det är att inte, som i Sverige, låta religiösa föreställningar ta sig uttryck i skolan. En skola fri från religion, berövar inte eleven sin påstådda rätt till ”andlig utveckling”. När man pratar om barns religion, och barns påstådda rätt där till, förhåller man sig till barnets föräldrar. Det är föräldrarnas eventuella religion som är den religion som barnet har rätt till. Tvärt om, eftersom vissa religiösa yttringar står i direkt konflikt med vetenskaplig konsensus, är den liberala synen på religion i utbildningsväsendet ett enormt problem. Vi har många kreationistskolor i Sverige, alltså skolor där barnen får lära sig att arterna är skapade av Gud och att evolutionsteorin inte kan förklara arternas mångfald. Incitamentet är samhällets acceptans för kristna skolor, och i genomförandet är skolan oärlig mot skolinspektionen om vad som pågår. Men Holmblom förvånar sin oförsiktighet. Istället för att säga att kreationism inte förekommer, driver är han av föreställningen att han kan övertala oss att det är kreationismen som är det som ska vara i skolan. Först berättar han att han genomskådat vetenskapen. Evolution kan inte alls förklara arternas mångfald, utan ska delas upp i den faktiskt förekommande mikroevolutionen (som ska förklara variationer inom arten) och den icke-förekommande makroevolutionen (som förklarar en art ”blir en annan art”). Detta är alltså skrivet av en av de som utbildar våra barn.
”Evolutionsläran kan delas in i mikroevolution och makroevolution. I grova drag betyder mikroevolution utveckling inom grupper (grovt sett arter) utifrån befintlig DNA. Här finns det naturliga urvalet. Darwins ”the fittest survives” betyder att ”the fittest” redan finns. Här finns vidare mutationer, genetisk drift, bakteriers anpassning och så vidare. Detta tror jag alla är helt överens om vilar på vetenskaplig grund. Det är gällande makroevolutionen, det vill säga utveckling över artnivå, det kan vara svårt att se att kunskapen vilar på vetenskaplig grund.”
Sedan använder Holmblom komplexitetsargumentet när han påpekar att även de förhållandevis enkla varelserna har väldigt komplicerade DNA-strängar, vilket skulle betyda att de inte kan ha ett naturligt ursprung. För att styrka detta hänvisar Holmblom till Michael Behe som förvisso accepterar evolution och gemensamt ursprung, menar att bakterieflagellen vittnar om gudomligt ingripande.
”Den genetiska koden verkar för komplex för att slumpen skulle kunna muterat fram stora och kvalitativa förändringar av DNA? Dessutom verkar arterna, enligt de fossila kvarlämningarna, inte ha förändrats drastiskt över tid. Molekylär evolution verkar i nuläget inte heller kunna ge en vetenskapligt hållbar förklaring till livets uppkomst.
Nu några korta exempel på vad man vet om den enkla cellen idag – (från ”Guds dödgrävare” av John Lennox); En E.coli-bakteries DNA är omkring fyra miljoner bokstäver långt. [/] Biokemisten Michael Behe, ger ett exempel på den lilla syradrivna motor (upptäckt 1973) som driver bakterieflagellen – en propellerliknande anordning som gör att bakterien kan simma i vätska. Denna motor består av ett fyrtiotal delar inklusive rotor, stator, bussningar och drivaxel. Behe menar att om någon av dessa proteindelar saknas, slutar motorn helt att fungera. Motorn är med anda ord ”oreducerbart komplex”. Det innebär, enligt Behe,”att oreducerbart komplexa system omöjligen kan produceras genom ständiga förbättringar av den ursprungliga funktionen.”
Lennart Holmblom tar upp bristen på mellanformer som en indikation på att arterna inte förändras över tid och sen avslutar Holmblom med att påstå att ett nytt förord på Charles Darwins bok ”Origin of species” dementerar evolutionsteorin. Holmblom skriver i signaturen att han har 38 års erfarenhet av skolarbete, vilket då förmodligen ska ge tyngd åt hans uttalande om vetenskapen.
Även om termerna kan förekomma inom riktig biologi, så är tanken på den vattentäta gränsen mellan mikro- och makroevolution en produkt av den kristna tankesmedjan Discovery Institute, och inte alls något som kommer från den vetenskapliga sfären. Gränsen är en religiöst motiverad idé som helt saknar förankring i verkligheten. Faktum är att man måste revidera hur artbildning fungerar, för att uppdelningen över huvudet taget kunna göras. Vetenskapsjournalisten Peter Hadfield har förklarat på sin YouTube-kanal hur artbildning går till, enligt biologer. Han betonar att en art inte bara ”blir” en annan, utan exemplifierar med att berätta om två grupper av djur som separeras geografiskt, och sedan lever skilt från varandra under lång tid, och sedan träffar varandra igen – som nya arter i förhållande till varandra. Artbildning motsvarar den kreationistiska definitionen av makroevolution, men Holmblom ger ett intryck av att ha blandat samman fenomenet evolution och fenomenet blandraser, precis så som Kent Hovind ibland gör.
Komplexitetsargumentet är inte ett argument för skapelse per automatik, och Michael Behe har inte vunnit något gehör för sitt argument irreducerbar komplexitet. Det är egentligen ett god-of-the-gaps-argument som bygger på idén att det man inte förstår, kan ha en gudomlig förklaring. Michael Behe är katolik med kopplingar till den kristna tankesmedjan Discovery Institute.
Den nya upplagan av ”Origin of species” som hänvisas till, har ett förord Ray Comfort. Banankillen. Han som trodde att Gud skapat bananen, och använde det argumentet helt utan att ta reda på bananens historia. Comfort har bl.a. samlat citat som ska missakta vetenskapen. Att Ray Comfort har religiösa motiv att missakta kunskap, vet säkert Lennart Holmblom om – han har av allt att döma själv religiösa motiv att missakta kunskap. Citatet i fråga kommer från en förlaga som fanns i 1956 års upplaga av boken, och är ett exempel på det som kallas för quote mining, eftersom en specifik aspekt teorin kritiseras, inte teorin som sådan.
Med dessa misstag i sin artikel är Lennart Holmbloms 38 år som lärare mycket oroväckande, och med tanke på att han vill ”korrigera” undervisningen så är sina vetenskapliga meriter som han borde ta upp. Kanske att utbildningsministern kunde ta sig ton? Just vetenskap och religiös tro, är ett omaka par, speciellt när religiöst motiverade föreställningar kläs ut till vetenskap. Det som får Lennart Holmblom att bli förvirrad, kan garanterat förvirra en skolelev som blir undervisad av Holmblom.

På sin blogg sätter skeptikern Peter Lundin tummen på ögatnär det gäller inkompatibiliteten mellan religion och vetenskap: ”Ateism har föga med evolution att göra. Evolutionsteorin är ingen skapelseberättelse. Det är nog här skon klämmer, egentligen. Vetenskapen försöker beskriva den objektiva verkligheten vilket i detta fall inte stämmer med den kristna skapelseberättelsen. När vetenskapen inte stämmer överens med bibeln så kan det ju inte vara vetenskap, eller? Då är det ett ateistiskt påfund.”

Kategorier: Uncategorized

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips