Startsidan  ▸  Texter  ▸  Teknikblogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Vi får hoppas på ett seriösare partiprogram från Fi

2014-11-27

Nu dröjer det några år innan det är dags för Feministiskt Initiativ (Fi) att sikta på riksdagsmandat igen. Det partiprogram som antogs vid kongressen 2013 är en fullkomlig katastrof, men trots detta fick partiet ett bra valresultat. Med 3,12% av rösterna och gott stöd från media är sannolikheten stor att partiet kommer in 2018, vilket kommer bli ett bakslag om programmet inte skrivs om. Innan jag tar upp problemen, vill jag nämna att det finns bra saker i programmet. På sida 9, punkt 15 står att ”Fi ska verka för att utveckla metoder för rekryteringsprocesser som är fria från diskriminering i alla led”, vilket givetvis är positivt. Men det positiva försvinner verkligen i mängden. Först lite bakgrund:

Sida 22, punkt 29: ”Fi ska aktivt verka för att ett tredje juridiskt kön införs.”

Bland de punkter som jag betraktar som extra allvarliga, hittar vi bl.a:

Sida 7, punkt 2: ”Fi ska verka för att BNP-måttet ska innefatta även obetalt arbete så som hushållsarbete och omsorg om familjemedlemmar.” Av förklarliga skäl blir BNP-måttet värdelöst om det skiljer sig för mycket från internationella definitioner, och med denna nivå av godtycke är detta sannolikt ett problem. Punkt 4 på samma sida bidrar med förtydligande: ”Fi ska verka för att det obetalda arbetet räknas in i BNP, för att tydliggöra kvinnors samhällsinsatser.”

Sida 12, punkt 52: ”Fi ska verka för att öronmärka speciella statliga riskkapitalfonder för kvinnliga företagare.” Detta ska speciellt ses i ljuset av att vem som helst är välkommen till denna positiva diskriminering. Se t.ex. sida 22, punkt 27 nedan, punkt 26 (”Fi ska verka för att alla som är bosatta i Sverige ska ges rätt till samma subventionerade könskorrigerande vård samt rätt att byta juridisk könstillhörighet utan krav på att vara steril eller ogift.”), eller sida 23, punkt 30 (”Fi ska verka för att i positiv anda utreda möjligheterna för att avskaffa av de juridiska könen och ta fram nya rutiner för att upprätthålla och öka jämställdhetskartläggningar.”).
Sida 12, punkt 53: ”Fi ska verka för att samtliga partnerskap inom arbetsmarknadspolitiken ska ha jämn könsfördelning och vid större regionalutvecklingsprojekt ska minst 50 procent av pengarna fördelas till kvinnor.” För det första är vem som helst välkommen in i gruppen kvinnor, för det andra är det diskriminering att det tredje könet (se ovan) ska samsas med männen om de övriga max femtio procenten.
Sida 21, punkt 9: ”Fi ska verka för att stödja en utveckling av och därmed också en kvalitetskontroll av den alternativa vården.” Finansiellt stöd och vidareutveckling av elixir som på grund av sin verkningslöshet inte kvalificerar skolmedicin. Denna punkt generar givetvis vilken feminist som helst, eftersom de flesta feminister inte vill att skattepengar ska på till charlataner, typ bolagen som kränger kolloidalt silver.
Sida 42, punkt 3: ”Fi ska verka för att alla grupper som förbereder och som tar samhällsbyggande beslut så fort som möjligt ska uppnå en fördelning på 50 procent kvinnor och 50 procent män i olika åldrar. Dessa organ ska ha en bred demokratisk och lättillgänglig remissprocess.” Nu är inte jag något mattegeni, men det tredje juridiska könet är välkommen till ungefär 0% av makten i en värld där Fi får bestämma.
Några punkter som inte är problematiska, men som ändå bör nämnas är:

Sida 4, punkt 4: ”Frihet från våld. Speciella insatser måste göras för att förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.” Det betydligt mer socialt accepterade våldet mot män är också allvarligt, eftersom här behövs en attitydförändring.

Sida 4, punkt 7:  ”En gemensam och jämlik skola. Elevens behov i fokus.” Detta är mycket bra, eftersom det visar att feminism även kan innebära en anpassning till pojkarnas förutsättningar. Ett annat exempel visar sig på sida 23, punkt 40 (”Fi ska verka för en nollvision mot självmord.”) då en majoritet av självmorden drabbar män.

Sida 4, punkt 11: ”Vatten och energiförsörjning och avfallshantering ska ligga under samhällets ansvar.” Tänk på att Fi är mer ett vänsterparti än ett feministiskt parti. Inte bara energi och avfall betraktas som fundamentala, även kultur (Sid 5, punkt 13: ”Att kultur och kulturarbetare uppfattas som oundgängliga i samhällssamtalet.”).
Sida 22, punkt 27: ”Fi ska verka för att minderåriga ska få byta juridiskt kön och få könskorrigerande vård efter sedvanlig utredning.” Jag har inget ont att säga om att minderåriga ska få byta juridiskt kön. T.ex. är har fler och fler skolor numera bås där ungdomarna kan duscha, så det gör inte så mycket om omklädningsrummen inte är uppdelade efter biologiskt kön. Men rent fysisk könskorrigerande vård bör givetvis inte ges till minderåriga.
Slutligen vill jag nämna att ett genomförande av Fi’s politik kan leda till ökade utgifter som måste finansieras, t.ex. sida 16, punkt 5 (”Fi ska verka för att förskola, fritids och fritidshem ska vara avgiftsfria. Barnomsorgsgarantin ska gälla till och med 12 års ålder. Fi ska verka för att ingen form av godkänd pedagogisk förskoleverksamhet eller barnomsorg missgynnas ekonomiskt. Fi ska verka för obegränsad rätt till närvaro i förskolan för alla barn.”).

Kategorier: Uncategorized

Ett svar till “Vi får hoppas på ett seriösare partiprogram från Fi”

  1. Unknown skriver:

    Partipogrammet 2013 var inte helt samma 2014. Sedan får man tänka på eftersom Fi inte fick iprincip inget statligt stöd i pengar inför valet 2014 eller 2013 och innan. De flesta andra partier har råd att anställa ekonomer som exakt kan beräkna saker och ting. Viktigaste är ändå idén hur saker och ting priminärt ska vara. En orsak varför feminist initiativ fick 3,12 i valet 2014 var pågrund av att partiet har feminism och jämställdhet som profilfråga, dvs inte främst inte partipogrammet i andra frågor. Det är viktigt att vara källkritisk men enligt många studier påverkade feminist initiativ feminism och jämställdhet i valet 2014 pågrund av partiets framgångar dvs frågan togs mer på allvar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips