Startsidan  ▸  Texter  ▸  Teknikblogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Voffare, humanister och andra nazister

2014-01-05

Den 13/12 2012 postade en miljöingenjör, ”Anna”, ett anmärkningsvärt inlägg i Facebook-gruppen ”ELÖVERKÄNSLIG” (öppet för alla medlemmar i Facebook att läsa). Hon berättade att hon mådde illa av en strålning i sitt hem, en strålning som kom ovanifrån. En namngiven tekniker hade ”vägrat” att skärma av en antenn, trots att teknikern blivit informerad av Anna om hur antennen skadade henne. Annas inlägg var väldigt känslostarkt, men själv har jag varit under föreställning att antenner träffas av vågor, de sänder inte vågor. När jag läser vidare, blir jag mer och mer tveksam på mitt eget förstånd. Givet att Anna är miljöingenjör och jag inte är miljöingenjör så kan jag inte avfärda henne rakt av. Efter att ha skummat igenom kommentarerna till inlägget ser jag att hon får medhåll av en scenartist och andra människor som precis som scenartisten har mindre relevant utbildning. En av dem som saknar relevant utbildning nämner ”wifi/mobilmaster” i förbifarten, vilket stärker mig i min föreställning om att det inte är antenner som strålar.
Detta är ännu märkligare: Den 16/12 2012 berättar att medlemmar i VoF, medlemmar i Humanisterna och nazister har gjort gemensam sak i att stråla på elöverkänsliga människor för att få dem sjuka.
”Vad jag nu vet är, att det finns personer som ägnar sig åt att bestråla elöverkänsliga. Det är inte mobiloperatörer, utan det är enskilda personer inom dessa företag eller liknande som agerar på egen hand i denna grupp som tillhör Voffare, Humanister och nazister. De tillhör samma grupp, så att säga, de finns alltså överallt, det är en rörelse som inte jobbar för mobilindustrin utan de jobbar för en annan agenda. Det är en brottslig verksamhet, där man ägnar sig åt att tortera strålskadade personer och det är dessa otrevliga personer vi sett i debatter om elöverkänsliga. Mobilindustrin vill inte bli beblandade med nazister och inte de vanliga företagarna, men dessa personer finns över allt. De har även tagit sig in i de olika partierna, nästan alltid unga killar med dåligt självförtroende som får känna lite makt genom att bestråla och plåga elöverkänsliga personer. Alltså väldigt tragiska människor. Men det finns andra som ligger bakom som ingår i ett större perspektiv som verkar för vissa krafter. De som agerar är hantlangare till dessa. Dessa hantlangare begriper oftast inte vem som ligger bakom. Det är komplicerat, men allt hänger ihop. Det bästa är att polisanmäla, eftersom det inte är mobilindustrin som ligger bakom utan enskilda personer som begår brott enligt brottsbalken. Dokumentera allt konstigt som sker om ni märker att ni blir bestrålade.”
Det är inte bara anspråken som är lite märkligt med detta uttalande, utan även att hon konstaterar att det finns något slags ohelig allians mellan just medlemmar VoF, Humanisterna och nazister. Hur ser kopplingarna ut? VoF är inte ett livsåskådningsförbund, men som en del i en sekulärhumanists livsåskådning ingår vetenskaplig skepticism, där det tydligaste exemplet är icke-tro på gudar och andra icke-existerande väsen. Nazister då? Låt mig gissa att den enda kopplingen är att Anna själv betraktar både nazister, ”voffare” och humanister som onda. VoF har ingen politisk agenda och Humanisterna är antinazister.

Jag kan inte nog betona att elöverkänslighet förmodligen är en psykosymatisk sjukdom som inte har något med elektricitet att göra. Det finns elöverkänsliga som använder sin smartphone konstant, och andra elöverkänsliga som betraktar den som det största hotet, och så vidare. Samma diagnos, men helt olika symtom. Jag ifrågasätter inte elöverkänsligas besvär, jag ifrågasätter den självställda diagnosen ”elöverkänslighet”. Bekräftandet av självställda diagnoser, står i vägen för de korrekta diagnoserna och således den hjälp som av allt att döma behövs. 

Kategorier: Uncategorized

7 svar till “Voffare, humanister och andra nazister”

 1. För att klarlägga så används en antenn både för att sända och ta emot elektromagnetiska fält. I sändarfallet skickar man en växelström in i antennen som sänder ut fältet. I mottagarantennen omvandlas fältet till en växelström som förstärks i mottagaren (mycket förenklat). Vad jag vet finns inga vetenskapliga studier som bekräftar några negativa effekter av elektromagnetiska fält för kommunikationsbruk (förutom eventuellt de indirekta från all dumhet som sprids i radio och TV).

 2. Martina skriver:

  Jag tittade igenom "Annas" fb-profil lite snabbt. Utöver inlägg om elöverkänslighet fanns även en mängd poster om allt från anti-vaxx och alternativmedicin till chemtrails och länkningar till vaken.se. Inte alltför överraskande!

 3. Anonym skriver:

  Hur kan man härja på internet om man är elallergisk?

 4. Trash skriver:

  Jag rekommenderar homeopati mot elbesvär.

 5. Unknown skriver:

  Att vara humanist och nazist är ju i princip samma sak, det vet ju alla.
  Vänta nu jag är ju för fasen huma… PLOT-TWIST!

 6. Anonym skriver:

  Radiofrekvent strålning är klassad som möjlig cancerrisk klass 2B enligt IARC inom WHO. Försiktighetsprincipen borde därför gälla.
  Mobilindustrins miljöfarliga verksamhet har inte prövats enligt miljöbalken trots att det finns kända kunskaper om hälsoriskerna med mikrovågor. Det är mikrovågor man nyttjar främst runt 2,5 GHz. I frekvensområdet 1 GHz till 3 GHz absorberas mikrovågsstrålningen till 100 % i de inre organen. Detta var känt redan 1959 från medicinska undersökning vid flygvapnets radarskola. Dagens mikrovågsstrålning från mobiltelefonins sändare/basstationer har ökat 100 miljoner gånger den naturliga mikrovågsstrålningen som är mycket svag. En beräkning har visat att vid 2,5 GHz träffar den naturliga bakgrundsstrålningen en gång per sekund en kvadratdecimeter kroppsyta. Den artificiella mikrovågsstrålningen träffar en kvadratdecimeter kroppsyta 12 miljoner gånger/sekund. Denna höga mikrovågsstrålning fanns inte före 1990-talet.

  Sedan finns det relativt bra mätinstrumentet för mikrovågor HF 59B, som visar hur hög effekttätheten är från en sändare. Jag kan bevisa med mitt mätinstrument att jag är bestrålad av privata aktörer. Det är inte som jag tror, jag har mätvärden och kan med ljudet från mätaren veta vilken typ av strålning som sänds från antenner.

  Åsikter har ni gott om men kunskapen är väldigt låg. Upplysningsvis kan man elsanera en dator, Dessutom är har mikrovågsskadade olika hög eller låg känslighet som alla andra allergiker och överkänsliga personer, vilket är helt naturligt eftersom människor är biologiska varelser.

  Ni som varit utsatta för denna höga mikrovågsstrålning under lång tid riskerar få cancer om ni inte blir elöverkänsliga. Vad ni heller inte förstår är att elöverkänslighet är fysisk smärta och starkt obehag som kraftig yrsel, svår hjärtarytmi, smärtsamma muskelkramper, samt epilepsiliknande krampanfall och medvetslöshet vilket är mycket svåra och allvarliga medicinska tillstånd som de värst skadade råkar ut för när de blir påverkade av artificiell mikrovågsstrålning. Varken Socialstyrelsen eller Folkhälsomyndigheten förklarar elöverkänslighet som psyksomatiskt.

  Dessa provokationsstudier som man hänvisar till som bevis, att det inte finns något samband mellan radiofrekvent strålning och elöverkänslighet är metodiken inte vetenskapligt upplagd. De hade kunnat göra relevanta medicinska undersökningar på elöverkänsliga, men det gör man inte, eftersom man inte vill ha bevis, eftersom man då skulle kunna kräva skydd för elöverkänsliga enligt 9 kapitlet 3 § miljöbalken.

 7. Bristen på en allmfattande religion upvisar sanerligen intrikata mönster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips