Startsidan  ▸  Texter  ▸  Blogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Ytterligare ett bakslag för sekularismen

2018-03-09

Sekularism, alltså tanken att religion inte ska vara en statlig maktfaktor, är något positivt, både för troende och för vetenskapliga skeptiker1. Att en stat inte är sekulär betyder att det är förknippat med en viss makt att ha en viss trosföreställning, men tvärt om, att en stat är sekulär betyder inte att det är några problem att ha samma trosföreställning – i ett sekulärt samhälle är staten trosneutral.

Sekularism kan man uppnå genom att separera kyrka och stat. Det är den som tillhör en religiös minoritet eller en icke-religiös livsåskådning är den som vinner på sekularism, eftersom deras tro (eller icke-tro) inte blir marginaliserad i skuggan på den eller de religionen som staten subventionerar. Religion som sådan behöver absolut inte lida av sekularism. T.ex. är USA sekulärt enligt grundlag, och där frodas religion bland invånarna, med endast 20%2 ateister, medan i Sverige där man länge avkrävt en kristen bekännelse från sina invånare, är med god marginal hälften3 ateister4.
Resan till religion på frivillig grund har knappt börjat i Sverige. Svenska kyrkan har byggt upp sin nuvarande förmögenhet genom kravet på var tionde. Sedan början på 1950-talet är det tillåtet att inte vara medlem i någon kristen församling och sedan år 2000 har vi inte längre någon formell statskyrka, vilket officiellt innebär att Svenska kyrkan inte längre är en statlig myndighet utan en fri församling. Verkligheten är en annan. Jag har många gånger pratat om monoteismens privilegier i allmänhet och Svenska kyrkans privilegier i synnerhet, och nu har frågan återigen aktualiserats av hur skattepengar används – eller snarare ”slösas bort”. Som gudstroende har man helt andra fri- och rättigheter än man någonsin kan förvänta sig som vetenskaplig skeptiker. Trots att vi inte är lika inför staten, betalar vi skeptiker skatt efter samma tabeller.

Sveriges interreligiösa råd behöver, precis som Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), ha våra pengar för att pytsa ut dem till specifikt religiösa organisationer. Mot ersättning, givetvis. Dessa myndighetspersoner anordnar, tillsammans med Islamiska Shiasamfunden i Sverige5 en konferens där man bl.a. ska försöka komma till rätta med sekularismen. I programmet står:

Vi är smärtsamt medvetna om att identitetsoro lett till ökade antireligiösa stämningar i vårt samhälle. Etablerade aktörer känner sig hotade av att den moderna sekularismenifrågasätts.

Och vidare:

Vi behöver ta oss förbi både aggressiv sekularism och misstro mot mångkultur…

Helst av allt skulle de vilja skriva ut i klartext att den som inte tror på Gud är rasist, men det kan ha en negativ inverkan på anslagen. Dessutom handlar epitetet ”aggresiv” om att legitimera en irrationell kritik mot fritänkare – det handlar inte om att det t.ex. är sekulärhumanister som hotar Salman Rushdie eller Lars Vilks!

Och förresten, evenemanget är kostnadsfritt för den som vill delta – du betalar via skattsedeln! Men även om skattepengar hamnar i fel händer, så är det givetvis kontraproduktiviteten och det tveksamma lagliga stödet som är det stora problemet här.

Jag har länge varit irriterad på att jag, som bor i ett land som strävar mot sekularism, ska betala pengar som hamnar hos församlingar på grunder som diskvalificerar människor med en mer rationell världsbild att ens söka! SST rapporterar årligen vilka vanföreställningar man kan få betalt för att ha! Några sådana myndigheter ska vi inte ha – deras verksamhet ska täckas av församlingarnas medlemsavgift, precis som vilket särintresse som helst.

1) Wikipedia (läst 2018-03-09): ”Vetenskaplig skepticism är ett förhållningssätt där man ifrågasätter giltigheten i påståenden om den objektiva verkligheten som saknar empiriskt stöd.” Detta innefattar t.ex. Gud eller Allah.

2) Wikipedia (läst 2018-03-09): ”Americans without a religious affiliation represent about 20% or more of the population and since the early 1990s, independent polls have shown their rapid growth.”

3) The Local, 2015-04-13 (läst 2018-03-09): ”Almost eight out of ten Swedes are either ”not religious” or ”convinced atheists”, according to a new global study that concludes the Nordic nation is the least religious in the West.”

4) Enligt Wikipedia innebär ateism avsaknad av eller avståndstagande från tro på någon gud, gudar och högre makter. Begreppet ateism spänner från avsaknad av tro på någon eller några gudar (eller högre makter), till aktivt avvisande av sådana. (Läst 2018-03-09.)

5) Jo, det är du som betalar här med.

Kategorier: Svenska kyrkan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips