Startsidan  ▸  Texter  ▸  Teknikblogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Är evolutionsteori en lögn som djävulen har hittat på? 20 påståenden från Jimmy Bergman.

2021-10-09

Det finns något vackert i att Internet ger möjligheten för alla att praktisera sin yttrandefrihet, utan att behöva passera någon genom någon redaktörs nålsöga. Och detsamma gäller den som vill svara på vad som sägs, vilket i detta fall är jag, som lyssnar på Jimmy Bergmans föredrag om evolutionsteori. Bergman levererar sitt föredrag på engelska, men jag försöker representera hans påståenden så rättvist som möjligt på svenska.

1. Evolutionen är en lögn från djävulen.
 Evolution är ett fenomen som har varit känt sedan urminnes tider, och som först teoretiserades av Charles Darwin och Alfred Russel Wallace.
2. Evolutionen motverkar skapelsetro.
Ja, skapelsetro (eller kreationism) är en konkurrerande förklaring till fenomenet med olika arter. Evolution är ganska enkelt att greppa, och evolution genom naturligt urval behöver inga övernaturliga agenter, såsom gudar. Det är därför den Katolska kyrkan tillåter ”teistisk evolution”, men inte den vetenskapliga evolutionsteorin.
3. Evolutionsteorin säger att människan kommer från den stora smällen.
 Nej, men evolution sker på en himlakropp som kan vara ett resultat av den stora smällen. Det är dock inte evolutionsbiologier som driver denna fråga.
4. Vi kommer inte från fiskar eller något sådant, vi är skapade i vår nuvarande form.
 Backar vi tillräckligt många generationer tillbaka, så var faktiskt våra förfäder vattenlevande och fiskliknande, så möjligtvis kom vi från ”något sådant”. Däremot är vi inte skapade i vår nuvarande form, vi har ett sexualsystem (prata gärna med en vuxen om detta) och vårt genom förändras över tid. Mer tid ger mer förändring.
5. Den som accepterar evolutionsteori anser att inlåsta hörlurar förvandlas till ormar efter lång tid.
 Att liv kan uppstå spontant är inte orimligt, men det krävs förutsättningar, som t.ex. vatten där kemikalier kan interagera med varandra. Men evolutionen förklarar inte detta, evolutionen förklarar arternas mångfald, och vi behöver mer än ett par hörlurar för att få en orm. Det krävs någon form av sexualsystem, någon form av förändring från generation till generation och någon form av selektion. Ett enskilt exemplar av hörlurar kommer förmodligen att vara hörlurar även efter att tid har passerat.
6. Den som accepterar evolutionsteori anser att muggar i rum förvandlas till hästar efter lång tid.
 Nej, av samma skäl som hörlurar inte blir ormar (punkt 5). Åtminstone inte utan vidare.
7. Föreställningen att hörlurar blir ormar och muggar blir hästar är korkad.
 Ja, men jag vill inte döma någon. Kanske personen är intelligent men fallit offer för religiös propaganda?
8. Personer vill tro på evolution för att de inte vill tro på gud.
 Nej, man är oförmögen att kontrollera sin tro. Efter att ha studerat evidensläget för skapelsehypotesen och för evolutionsteori, kommer du ofrivilligt att acceptera den förklaring som du finner mest rimlig. Det faktum att nästan inga gudar har visat sig finnas på riktigt, har jag svårt att tro även på den gud du tror på, eftersom bevisläget den guden finns tillgängligt för mig att studera. Jag antar att den guden inte finns, för många gudar har visat sig vara icke-existerande.
9. Det står i bibeln att dårarna är ateister.
 Ja, och många dårar är ateister. Men bibeln representerar primärt kristnas synsätt, inte något allmängiltigt. Tvärt om, intelligens och kunskap korrelerar med ateism.
10. Mikroevolution, alltså att t.ex. katters arvsanlag förs vidare till deras avkomma, finns.
 Ja, men vi har egentligen inga skäl att prata om mikroevolution, utan bara förändring under kort tid.
11. Makroevolution, alltså att fiskar blir kycklingar efter att lång tid har passerat, finns inte.
 Man kan tyvärr inte få det ena utan det andra. Om små förändringar sker efter få generationer, så leder det till att stora förändringar sker efter många generationer. Dessutom kan fiskarna bli fler än en ny art, om fiskarna delas upp i grupper utan interbreeding (befruktning mellan grupperna) kanske på grund av geografisk uppdelning.
12. Det saknas evidens för artbildning genom (makro)evolution.
 Nej, absolut inte. En påfågel och en fasan är närmre släkt än ett äpple och Linda Hamilton, vilket vi kan se på deras arvsanlag. Bevisen bygger på allt från observationer av förändring över tid på livsformer med korta generationer, via den fossila databasen som visar att livet sett olika ut under olika epoker, till just DNA-bevisen. Det är snarar gudar som inte kan placeras i provrör, utan behöver tas på tro.
13. Katter har alltid varit katter och kommer alltid att vara katter.
 Bevisligen inte (punkt 12).
14. Människan kommer inte från människoapor.
 Nej, vi har kategoriserat oss som tillhörande den familjen, tillsammans med bl.a. schimpanserna. Det är dock inte hela sanningen, vilket blir uppenbart när man tittar på vår historia.
15. Enligt bibeln säger Jesus att gud skapade man och kvinna.
 Ja, men det är ju bara ett påstående. Att det står i bibeln förändrar inget för någon annan än den som tror på religion istället för på vetenskap.
16. Om vi har ett naturligt ursprung och inte är resultatet av ett tänkande övernaturligt väsens intentioner, varför är allt perfekt?
 Allt är inte perfekt. Faktum är att många arter är helt utrotade sedan långt innan den första människan fanns. Som bevis på perfektion nämner Bergman vår likhet med våra artfränder, men den likheten kan mycket väl användas som argument för genetiken (att egenskaper går i arv) som för gudomligt ingripande.
17. Gudstro måste ske även utan bevis, enligt bibeln.
 Ja, bevisbördan ligger hos den som hävdar sig beskriva verkligheten på ett korrekt sätt. Religiösa föreställningar är just religiösa för att de inte beskriver verkligheten på ett korrekt sätt. Varför kallar kreationister evolutionsteori för religion? För att de inte tror att det är på riktigt!
18. Vinden finns, vilket vi accepterar trots att den är osynlig.
 Ja. Men vad är detta ett argument för? Sådant som inte syns finns, bara man känner det tillräckligt starkt? Det handlar snarare om vad man tillskriver sina känslor. Kristna tillskriver dem till Jahve, muslimer tillskriver dem Allah, rationella tillskriver dem kemiska reaktioner i hjärnan. Detta säger ingenting om hur saker är, bara något om vår kultur och hur vi tänker. Den som gör anspråk på att ha rätt på riktigt, måste leverera rimlig evidens!
19. Det finns många lögner. På museum kan personalen påstå att ett skelett är tiotusen år gammalt. Ett skelett är inte tiotusen år för att någon som jobbar på museum påstår det.
 Korrekt, skälen att acceptera påståendet är helt andra. Men lita gärna på personalens intentioner att göra en korrekt representation och läs gärna vidare på egen hand.
20. Jag vet inte hur gammal jorden är, men jag tror att den kanske är 6000 år gammal.
 Jorden är ungefär 4,5 miljarder år gammal och Universum är ungefär 14 miljarder år gammalt, och du tror att jorden är 6000 år gammal. Alla dessa tre påståenden är korrekta.

Kategorier: Evolution, Kreationism, Pseudovetenskap

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips