Startsidan  ▸  Texter  ▸  Blogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Gudsbevis i tre punkter

2022-02-23

Aftonens afterwork tog sitt avstamp i en kristen s.k. meme föreställande Laurence Fishburnes karaktär från The Matrix (1999), Morpheus, med bildtexten ”What if I told you there is no evidence for atheism?”. Morpheus (eller Morfeus) är drömmarnas gud enligt grekisk mytologi, som givit sitt namn till läkemedlet morfin. Vi struntade i att det var just ateism som inte skulle kunde bevisas, för oavsett hur många gudar som faktiskt finns, är ateism sann om det finns en enda person som inte tror att så är fallet, då ateism är avsaknaden av gudstro, vilket finns hos vissa. Men det som menas här är ”What if I told you there is no evidence for the non-existence of god”, alltså påståendet att det inte finns några bevis mot guds existens.

Med den nya formuleringen, eller härledda andemeningen, finns tre aspekter som jag kommer att utveckla, var och en för sig, men här är aspekterna:

1. Logiska bevis

Gudstroende tenderar att acceptera logiska bevis för att gud finns, alltså bevis som saknar empirisk förankring men som i sig självt är konsekvent, samtidigt som man inte accepterar logiska bevis för naturalism. Det kosmologiska gudsbeviset som säger att allt som börjar har en orsak och slutar i gud, kan accepteras medan man aldrig skulle gå med på ett lika konsekvent argument om att allt som börjar har ett naturligt ursprung, alltså behövs ingen gud. Så varför inte bara avfärda logiska bevis som saknar empiriskt stöd?

2. Abstrakta modeller

Naturalismen har en fördel i att man kan konstruera modeller över hur något skulle kunna gå till. ”Om inte gud har skapat x, kan x ha uppstått så här”, medan religiösa saknar modeller. Det finns t.ex. ingen som utvecklat en modell som förklarar varken hur eller varför gud har skapat något. Ingen gudstroende kan förklara skillnaden mellan en naturlig värld och en värld med en gud, enligt sin föreställningsvärld. Kanske att en värld med gud inte innehåller sjukdomar, ondska eller konkurrens mellan individer? Ingen tycks veta.

3. Motbevis

När ett bevis för guds existens presenteras, och en debattör betraktar beviset som stöd för guds existens, borde man betrakta det på guds minussida när beviset rivs ner av ett motbevis. Den vetenskapliga hållningen är ”om x, i så fall y” men den religiösa hållningen är ”om x eller inte x, i så fall y”. Så varför lyfta x? Tydligen ska man tänka att om detta retoriska trick fungerar, så ska det vägas in, annars inte.

Kategorier: Pseudovetenskap, Religion

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips