Startsidan  ▸  Texter  ▸  Teknikblogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Är ateism rationellt?

2023-05-24

Ateism är inte rationellt per definition, men det finns rationella skäl att vara ateist. Nu cirkulerar en rolig bild på sociala medier. Den ställer frågan om ateism verkligen är rationellt genom att göra åtta påståenden. Dessa är, fritt översatt:

  1. Livet ser ut att vara designat, men är inte designat
  2. DNA ser ut att innehålla information, men det är inte information
  3. Det ser ut som att objektiv moral finns, men det gör det inte
  4. Jorden ser ut att vara finjusterad för liv, men är inte det
  5. Allt som existerar har en orsak utom Universum
  6. Mänskligheten ser ut att ha ett yttersta syfte, men har inget
  7. Människan ser ut att ha fri vilja, men saknar fri vilja
  8. Kristendomen satte igång vetenskapen, men kristendomen är korkad

Livet ser ut att vara designat, men är inte designat
Egentligen är vi ganska duktiga på att skilja naturliga strukturer från artificiella strukturer, men vi är tyvärr också ganska duktiga på att besjäla vår omvärld. Men detta är en icke-fråga sedan evolution genom naturligt urval upptäcktes.

DNA ser ut att innehålla information, men det är inte information
DNA innehåller genetisk information. Ateism handlar egentligen inte om definitionen av information.

Det ser ut som att objektiv moral finns, men det gör det inte
Moral ser ut att vara subjektiv. Det är först när känslor visas och uppfattas, eller när det teoretiseras om gärningar och dess konsekvenser, som moraliska ställningstaganden utvecklas.

Jorden ser ut att vara finjusterad för liv, men är inte det
När livet anpassar sig för jorden, kommer jorden passa för livet. T.ex. har människan utvecklat förmågan att se exakt de frekvenser av ljus som solen avger. Tanken på att människan råkade ha förmågan att se dessa frekvenser och därför skapades för att avge dem, förlorar mot tanken på att det innebar en fördel att kunna ta hand om och tolka det ljus som solen avger, bl.a. genom vad vi vet om evolution.

Allt som existerar har en orsak utom Universum
Allt som existerar ser ut att ha en orsak, men ibland är saker bara konsekvenser av händelser. Vi vet inget om Universums uppkomst, men vi tror oss kunna säga vissa saker om hur det kan ha gått till. Hur det än ligger till med det, kan inte normal mekanisk fysik appliceras på frågan om universums uppkomst, för det som händer i ett system definierar inte vad som händer utanför systemet.

Mänskligheten ser ut att ha ett yttersta syfte, men har inget
Det var först när vi hade blivit så pass socialt och organisatoriskt duktiga att vi fick kapacitet att fundera på annat än att föda, överlevnad och reproduktion som vi har börjat skapa oss andra syften, och fokusera på självförverkligande. Jag anser dock inte att detta syfte är självklart, för det varierar med vem du är, och ser således ganska subjektivt ut. Vissa ber till någon gudom, andra lyssnar på hårdrock.

Människan ser ut att ha fri vilja, men saknar fri vilja
Viljan överraskar oss ofta, men vi har blivit ganska duktiga på att kontrollera våra gärningar. Gärningarna vägs ofta mot vår vilja, som i sin tur sällan är något vi räknar ut, utan något som kommer till oss ganska okontrollerat.

Kristendomen satte igång vetenskapen, men kristendomen är korkad
Alla broar i Italien kommer från katolicismen. Men det betyder inte att katolicismen är särskilt begåvad, det betyder bara att den som konstruerade bron råkade leva i ett land där alla är katoliker. I en miljö där resurserna koncentrerats till kyrkan, kommer de mesta från kyrkan, som t.ex. vetenskapen. Man kan inte härleda vetenskap från någon gud, och om det vore gitarrister som kontrollerade tillgångarna, skulle vetenskapen ha kommit från gitarrismen, men även då utan att ha något med gitarrismen att göra.

Angående frågan om ateism är rationellt, så kan man föreställa sig fem mynt som ligger på ett bord. En man frågar en apa hur många mynt som ligger på bordet, och ger apan en tärning att använda för att redovisa svaret. Apan kastar tärningen, som landar på en femma, vilket är ett korrekt svar men inte ett rationellt svar. Ett barn får samma uppgift. Barnet räknar mynten och vänder upp rätt sida på tärningen. Det är ett rationellt svar, eftersom barnet använde sitt förnuft på ett korrekt sätt för att lösa uppgiften. På samma sätt är ateism rationellt, givet att man är ateist för att man studerat påståenden om gudomliga väsens existens, och genom korrekt resonemang kommit fram till slutsatsen att det inte finns några skäl att tro att några gudomliga väsen existerar.

Kategorier: Kreationism, Pseudovetenskap, Religion

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips