Startsidan  ▸  Texter  ▸  Teknikblogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Är vi fortfarande skapade i vår nuvarande form på planet Dagen?

2022-05-20

Ibland är tidningen Dagen riktigt roliga. Under rubriken ”Skolan ska lära eleverna kritiskt tänkande – även gällande evolutionsteorin” skriver Frida Park om ”fördomen” att vetenskap och tro inte går att förena. Ja, Frida Park, varför skulle grundlös tro, vars ursprung är vidskepelse och vidmakthållande bygger på auktoriteter, vara något annorlunda än det systematiskt kunskapssökande som vi menar när vi pratar om vetenskap? Naturligtvis för att de är varandras motsatser!

Texten inleds med en klagan över att en skola kritiserats för att den gav eleverna i uppdrag att formulera ”vetenskapliga” (inom citat) argument mot evolutionsteori. Det är såklart inga problem att eleverna forskar eller kritiserar vetenskapliga förklaringsmodeller (evolutionsteori eller annan), men om så sker, behöver eleven stöttas. En kritik mot evolutionsteori är t.ex. att om evolution pågått i miljarder år, borde vattnet vara uppdrucket av alla djur som levt före oss. Det finns såklart fler motargument, men kan vi lita på att läraren som gav uppgiften verkligen klarar och riva ner elevens motargument, eller har lärarens syfte varit att så ett frö av misstro mot naturvetenskap hos eleven?

Just evolutionsteori råkar vara så nära en vetenskaplig sanning man kan komma, och det finns ingen forskning som motbevisar den. Mänskligheten kan ha fel om det mesta den tror sig veta idag, men planetteori (att jorden cirkulerar runt solen) och evolutionsteori (att vi utvecklats från enklare varelser över generationer) verkar verkligen vara korrekta teorier, eventuella interna brister till trots. Ska man lära eleverna att riva ner en vetenskaplig teori, kan just evolutionsteori tas till som ett ganska motigt exempel. Hur skulle ett särskilt bra motargument från en särskilt skicklig elev vara konstruerat, och vad skulle det påstå? Frida Park är klok nog att inte ge några exempel.

Istället säger hon att en lärare måste kunna lyfta fram sådant som evolutionsteori inte svarar på, t.ex. universums uppkomst eller livets uppkomst. Varför? Säger Frida Park detta som kommentar till hur en utbildning i vetenskapsteori bör vara utformad? Arkimedes princip om flytkraft svarar inte på dessa frågor, men en teori är inte dålig för att den inte är allomfattande. Om religion reduceras till en konkurrent till vetenskap, går de två inte att förena.

Slutligen vill hon se fler kristna kompetenta forskare. En kompetent forskare, oavsett religiös tillhörighet, lämnar sin religiösa världsbild hemma. Jag har inget emot att en asatroende forskare gör antagandet att blixten på en åskhimmel kommer av att Tor svingar sin hammare, men jag har problem med att forskarens hypotes ska ha samma status som åskteori i skolan. Den lärare som vill att eleverna ska ta fram kritik mot åskteori, måste vara väl rustade med både förmågan att förklara när sådan kritik faktiskt inte skadar den vetenskapliga förklaringen bakom blixtar, och även förstå att den elev som verkligen lyckas skada åskteori, inte har gjort ett positivt argument för Tors hammare, utan bara producerat kritik mot åskteori, och således bidragit till kunskapsläget. Efter att kritiken hanterats, kanske eleven rent av har stärkt de teorier som kretsar kring åskväder?

Jag vill verkligen veta vad Frida Park har för intresse bakom texten. Hur ser hon själv på skapelsetro? Går det att förena med ett vetenskapligt förhållningssätt? Det enda som kan få mig att säga ja, är att föreställningen om skapelse ses som något symboliskt eller något man tror inför sig själv. Mitt svar blir i.s.f. positivt eftersom man då gör något annat än vad vetenskapen gör, vilket är att försöka förklara den naturliga världen så som den faktiskt är. Den som verkligen tror att vi är skapade av en övernaturlig agent, och att vi inte har förändrats över tid, har förmodligen inte kommit dit genom att studera forskningsläget, eller bedrivit vetenskapligt arbete.

Det arbetet skulle nämligen vara tillgängligt för oss andra att studera. Men tyvärr finns ett ting som kreationister vägrar göra, och det är att berätta hur de kom fram till sina uppfattningar om skapelse, utan att hänvisa till sin religion eller till några juvenila trossatser. Den som klarar den uppgiften, sysslar inte med religion, den sysslar med något som är oförenligt med religion. Vetenskap.

Kategorier: Kreationism, Pseudovetenskap, Vetenskap

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips