Startsidan  ▸  Texter  ▸  Teknikblogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Evolution debunkas på fem minuter?

2022-06-02

Argument, debunkade sedan länge, cirkulerar fortfarande på nätet. Jag vet inte vem som talar, och jag vet inte sammanhanget, men jag vet att detta tal har 32.000 visningar bara på Facebook, och talet ser ut att vara hämtat från en annan platform, TikTok, där det säkerligen nått ytterligare tittare. Så vad är det för en utsaga som fått en sån uppmärksamhet? Klippet delas av Claire Garrett, som är en ganska prominent kristen apologet, och ämnet i fråga är evolution och kreationism. Klippet påstår sig debunka evolution på fem minuter. Storhetsvansinne? Det ser ut som att klippet är filmat med en VHS-kamera, så det som förvånar är inte att det inte innehåller något nytt, utan att det fortfarande anses vara relevant.

Jag insåg att jag bara behöver lyssna i fem ynka minuter för att få höra varför det anses finnas skäl att hävda att evolution inte förekommer, men det var tyvärr inget nytt den här gången heller! Det stärker min övertygelse att gemene man inte bryr sig om vad som är korrekt eller ej, de bryr sig om medhåll. Vem som helst som hänger på sociala medier kan vittna om detta. Hade inte Claire Garrett varit skapelsetroende kristen, hade hon inte låtit sig övertygas av de argument som presenteras i talet hon delar! Talet gör fem poänger, dessa är:

1a: För att, som skapelsetroende, vinna framgång i sin undervisning i evolution, ska man måla upp en dikotomin som säger att ett ursprung måste vara en produkt av Guds medvetna skapelse eller en produkt av inget.

1b: Det som inte kommer från inget, kommer från Gud.

1c: Eftersom inget kommer från inget, kommer allt från Gud.

Detta är ett lockande prospekt, eftersom 1c först vädjar till ett korrekt påstående (inget kommer från inget) för att sedan dra en slutsats baserad på 1b, vilket är att det som inte kommer från inget kommer från Gud. Anledningen till att talaren har fel är att alternativen är fler än så – han själv nämnde evolution som alternativ till Gud när han ställde upp dikotomin, som helt plötsligt är Gud eller inget. Han borde ha haft minst tre kolumner: Gud, inget, eller evolution. Jag låter det faktum att fler religioner än de monoteistiska passera, likväl det faktum att det finns fler monoteistiska religioner än en, så minst tre kolumner.

2. En vetenskapsman är, per definition, någon som upptäcker det Gud har designat.

Detta är ett lösryckt påstående, som inte styrks. Den vedertagna (eller vetenskapliga, om du så vill) definitionen av vetenskapsman, är en person som forskar med vetenskapliga metoder, i syfte att förklara sin omvärld. Det påpekas även att påfågelhanen är vacker, förmodligen som en vädjan till antagandet att naturliga strukturer inte kan vara vackra.

Därefter presenterar talaren en modell för oss:

3a. För miljoner år sedan klev valar upp på land. Dessa valar släppte sina fenor och utvecklade ben.

3b. Valar på land, utan fenor med ben, sjunker ner i leran, eftersom det krävs fötter för att inte göra det.

3c: Alltså har inte valar klivit upp på land.

Evolution handlar om små förändringar över tid, och tittar vi på övergångar mellan land- och havslevande djur, som sjöelefanten, kan vi konstatera att man aldrig kastar bort extremiteter för att utveckla andra, utan anpassar extremiteterna till sin omgivning. Eventuella landlevande val-släktingar har förmodligen anpassat sig – inte omstrukturerat sig.

4. Före detta valar klättrar upp i träd, och kommer ner som människor.

Detta är ett förlöjligande av modern evolutionsteori. En gren av däggdjur, som idag är valar, återanpassade sig till ett liv i vatten, men människan har utvecklats på en annan gren. Men efter denna missrepresentation bjuder han faktiskt på ett roligt skämt:

I Australien förekommer det att valar strandar. Elaka människor försöker få ner dem i vattnet igen, trots att de bara försöker utvecklas till människor! Om man inte kräver att detta ska knyta an till vad evolutionsteorin hävdar, så bjuder talaren onekligen på en rolig poäng! Jag erkänner den komiska poängen, men jag vill samtidigt påminna om att evolution inte sker på individnivå, utan på gruppnivå – det är den avkomma som förmår att föra sitt arvsanlag vidare, som är bättre anpassad till sin miljö, inte en äldre individ.

5. Termodynamikens andra huvudsats motbevisar evolutionen.

Argumentet antar att evolution eller fysik är en dikotomi. Termodynamiken beskriver isolerade system, evolution beskriver ett öppet system med förändring över tid, som utsätts för urval. Långt innan evolution var upptäckt, förädlade människan allt från katter till duvor – för att förändring över tid som utsätts för urval, faktiskt leder någonstans. Arternas ursprung kommer från naturligt urval, vilket, som bekant, innebär att inte all avkomma från ett djur, t.ex. på grund av rovdjur, får föra sina gener vidare. Så om artificiellt urval fungerar, vilket alla erkänner, fungerar även naturligt urval!

Kategorier: Kreationism, Pseudovetenskap, Skepticism

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips