Startsidan  ▸  Texter  ▸  Blogg

Anders Hesselbom

Programmerare, skeptiker, sekulärhumanist, antirasist.
Författare till bok om C64 och senbliven lantis.
Röstar pirat.

Krigsherren och guden Jahve tappar med rätta makten över Sverige

2021-08-29

Universums skapare, krigsherren och guden Jahve, har intressen i vissa länder på den avlägsna planeten jorden, däribland Sverige, men Sverige håller på att glida guden ur händerna. På 1950-talet blev det lagligt att inte vara med i någon församling och sedan år 2000 representeras inte Jahve längre av någon svensk myndighet, för Svenska kyrkan har numera reducerats till en frikyrka. Sverige sägs vara sekulärt, och det innebär att varken gudars, demoners eller änglars vilja viktas in när beslut fattas eller när landet förvaltas. Övernaturliga väsen får fortfarande tala till makthavarna (t.ex. öppnas riksdagen i Storkyrkan) men de har ingen rösträtt och kan inte ställa några krav. Det är åtminstone vad påståendet att Sverige är ett sekulärt land hävdar, men det är inte sant. Svenska kyrkan är reglerad av svensk lag, Jahves svenska undersåtar har färre skyldigheter och fler rättigheter än hans fiender, svenska staten samlar in medlemsavgiften, och så vidare. Medlemsavgiften handlar föga förvånande om gigantiska summor pengar. Att vara rymdhärskare är ett glamoröst och excentriskt liv, och talespersonerna på planeten jorden ska ha sina smulor från gudens bord. Präster tjänar bra, kyrkan äger företag, mark, byggnader och staten fyller troget på från medborgarnas fickor. Kristendomen betraktar sin omvärld genom välfyllda kristallbägare.

Ett av Jahves kvarvarande ansvar är att bestämma vilka svenskar som får ingå äktenskap eller inte. Denna situation är ganska olycklig, för som så många magiska krigsherrar är mänskliga relationer och mänsklig sexualitet ett fokusområde, och Universums skapare är inget undantag. Det finns en dissonans mellan vissa människors uppfattning att homosexuella ska få ingå äktenskap på samma villkor som heterosexuella, och vissa av Svenska kyrkans män som menar att Jahve opponerar sig mot detta. Om Svenska kyrkan verkligen vore en frikyrka, skulle de inte syssla med myndighetsutövande, och om de verkligen vore en frikyrka skulle diskussionen om vem Universums skapare anser kvalificera för vad, vara en intern diskussion för hans undersåtar.

Jehna Al-Moushahidi har skrivit en text i Aftonbladet med rubriken ”Präster som inte vill viga samkönade får byta jobb”, där hon konstaterar:

För bara två år sedan gjorde SVT en undersökning som visade att endast fem av 34 samfund med vigselrätt svarat ja på frågan om de utför vigslar mellan personer av samma kön.

Betraktar man detta som ett problem, samtidigt som man inte har några som helst problem med att vigslar över huvudet taget ska utföras en organisation som är direkt underordnad rymdkejsaren, så är man naiv – då har man inte läst Alex Raymonds tidning om Blixt Gordon. Krigsgudar är konservativa och stränga, och att staten klipper banden med dem är helt rätt:

  • Alla, homosexuell eller ej, ska vara lika inför staten, och ha samma möjlighet att ingå äktenskap.
  • I en fri församling råder religionsfrihet. Vissa män kommunicerar med Jahve, och säger de att guden i fråga drar sin gräns för vigsel där, då är det så!

Är det verkligen just dessa två intressekonflikter som ska kombineras för att vi ska få en bättre värld? Om man menar allvar med påståendet att Sverige är sekulärt, ska kyrkan avregleras och berövas sitt myndighetsutövande. Vill du gifta dig, kontakta länsstyrelsen! Det hela blir extra intressant när vi tar in två grupper som vuxit rejält i antal de senaste 30 åren.

Ateisterna. De anser att verkligheten är en naturlig plats, som är som den verkar vara, alltså inte skapad av någon och fri från intergalaktiska härskare.

Muslimerna. De är anhängare av en konkurrent till Jahve som heter Allah. Han är ännu heligare och ännu strängare mot avvikelser från heteronormen.

En ateist som bor i ett land vars lagtext reglerar en myndighetsutövande kyrka, betraktar den som pratar om Sverige som ett sekulärt land som lite okunnig. Att vara sekulär betyder att landet inte pysslar med sådant! Vidare, en imam som ska viga homosexuella, ser (med rätta) att teologin är utmanad. Och jag personligen, jag föredrar såklart en debatt mellan Jahve och Allah, för jag vill veta hur väl underbyggda de är när man inte går via planetlokala mellanhänder, som knappt kan enas sinsemellan om vad Universums skapare tycker ska gälla i just denna utkant av just denna galax. Dagens debatter har utspelats av företrädare på ett sätt som påminner om charlataner som bara påstår sig företräda olika mäktiga väsen som i bästa fall framstår som deras egna hjärnspöken, och i värsta fall ett maktmedel mot pöbeln. Så om vi ska låta magiska och utomjordiska ting ha sina medlemsklubbar på jorden, ska de agera på samma villkor som alla andra:

  • Under allmänna lagar, utan egna
  • Utan myndighetsutövning
  • Med teologisk frihet, så att samhället kan respektera deras magiska härskares vilja
  • Allt samman, under samma villkor som ateisten

Kategorier: Ateism, Demokrati, Religion, Religionsfrihet, Skepticism, Svenska kyrkan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *En kopp kaffe!

Bjud mig på en kopp kaffe (20:-) som tack för bra innehåll!

Bjud på en kopp kaffe!

Om...

Kontaktuppgifter, med mera, finns här.

Följ mig

Twitter Instagram
GitHub RSS

Public Service

Folkbildning om public service.

Hem   |   linktr.ee/hesselbom   |   winsoft.se   |   80tal.se   |   Filmtips